”Vi strejkar tills alla får uppehållstillstånd!”

12 september 2014

Förstasidan, Gaza, Göteborg, Inrikes, Nyheter

SAMSUNGGÖTEBORG: De asylsökande palestinierna, som nu strejkat mot att utvisas från Sverige till Palestina sedan den 6 augusti, är ännu inte färdiga. Migrationsverkets beslut att ompröva varje enskilt fall har gett dem styrkan åter. Sedan beslutet, som kom den 2 september, har de strejkande åter börjat äta men är beredda att återuppta hungerstrejkandet ifall Migrationsverket väljer att utvisa någon av palestinierna, säger Nidal Lulu. De står fast vid att strejken fortsätter tills alla fått uppehållstillstånd.
Till en början var de 6 personer som tidigare inte kände varandra. Nu är de över 35 som strejkar tillsammans, varav 9 är från Göteborg,.
Vi följer upp med Nidal Lulu och Wael Al Sous.
– Vi är starka tillsammans. fyra personer har under tiden vi strejkat fått uppehållstillstånd och vi kommer fortsätta att strejka tills alla har fått uppehållstillstånd, säger Nidal Lulu.
– Tills alla palestinska asylsökande flyktingar som bor här (i Sverige) får stanna, fyller Wael i.
– Det finns de (andra asylsökande palestinier) som ringt oss från Stockholm och andra platser i Sverige som vill komma hit och strejka med oss. Men vi har berättat för dem att vi representerar alla asylsökande palestinier i Sverige och kommer att kämpa för dem här, säger Nidal.
Både Nidal och Wael har också sympatier för de papperslösa i Sverige som likt dem lever i osäkerhet.

När hungerstrejken startades den 6 augusti bildades också en grupp som särskilt skulle bevaka de strejkandes juridiska rättigheter.
Från den gruppen har vi pratat med Haisam Rhaman som suttit i möte med Migrationsverket och förhandlat å de strejkandes vägnar. Han säger att frågan i mångt och mycket handlar om statslöshet. Det är ett diffust begrepp som spelar roll i Migrationsverkets beslut om de får stanna eller inte. Haisam menar att dagens landsbeskrivningsrapporter gällande Västbanken och Gazaremsan och många andra ställen är föråldrade och inte borde användas som underlag för utvisningar. Därför var ett av kraven som Migrationsverket till slut gick med på att landsbeskrivningsrapporterna skulle omformuleras.
Haisam menar att det tydligt går att påvisa att de asylsökande från Palestina är statslösa och därför borde vara garante­rade asyl enligt Genèvekonventionen. Men Migrationsverket lägger i stället över ansvaret på de asylsökande att bevisa hur deras situation är beroende på var de kommer ifrån. Samtidigt ligger ansvaret på varje hand­läggare att sätta sig in i varje enskilt fall, en uppgift som verkar övermäktig speciellt när besluten vilar på ett utdaterat underlag.
De asylsökande vill också förtydliga att de inte är ute efter att smutskasta Migrationsverket utan bara kräver en rättsligt säker och rättvis behandling.

Under strejken växte också en annan grupp fram: SHAP, Stödgruppen för de Hungerstrejkande Asylsökande Palestinierna.
SHAP är inte knuten till någon enskild organisation eller ideologiskt ställningstagande, och tar heller inte ställning till den militära ockupationen blockaden i Gaza, utan jobbar enbart med att hjälpa de strejkande och sprida information om vad som händer.
Alla som stött strejken i någon form ingår i SHAP där vissa gjort stora uppoffringar för att hjälpa de strejkande, bland annat tagit ledigt från arbete och skola, för att hjälpa till.
– Alla möjliga människor från olika håll och kanter har hjälpt till med resurser (som mat, kläder och dylikt), organisering, teknik, utan att kräva något tillbaka. Och det visar ju att folk tycker att det som händer är fel, säger Ellen Huttu Hansson som är en av de frivilliga inom SHAP.
Runt strejken har en stor mängd events genomförts såsom demonstrationer, stödfester, konserter och manifestationer.
Det har fallit på SHAP att organisera dessa events.
– Vi vet inte hur vi ska tacka dem … de (frivilliga i SHAP) kan komma klockan 9 på morgonen och vara här till klockan 11-12 på natten, säger Nidal Lulu.
Eventen har varit lyckade och både Nidal och Wael känner att stödet hela tiden ökar. Över 10000 underskrifter har samlats in på plats och via Facebook.

Genomslaget på sociala medier har varit stort säger Nidal, som är en av dem som startade sidan ”Palestinska asylsökande på hungerstrejk – Göteborg” på Facebook.
Där kan man se bilder från alla events och även få snabb uppdatering om vad som händer. Även där har stödet varit stort med nästan 3500 likes.
Allt som allt känner de strejkande ett stort stöd från det svenska folket och är tacksamma för den hjälp de fått.
De är tacksamma men samtidigt bestämda i att fortsätta kämpa tills de har vunnit. För många har förtroendet för Migrationsverket sinat efter att ha väntat i upp till 8 år på beslut, och ingen tror att segern är vunnen i och med Migrationsverkets senaste besked.
Nej, strejken fortsätter samtidigt som stödet växer.
Gustav Bertilsson

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.