”Vi skriver historia”

04 september 2014

Förstasidan, Intervju, Kultur, På plats

Hanna Ivansson. Foto: Emma Lundström

Under den oändliga Kulturhusfestivalens inledande helg stod hon i baren längst in i de gamla lokstallarna i Umeå och gjorde smoothies för brinnande livet. Nu har hon precis deltagit i det första av två stormöten om husets framtid och ögonen lyser av fokus och engagemang. Hanna Ivansson är arkitektstudent och har ägnat de tre sista veckorna åt att arbeta mer än heltid i koordinationsgruppen för Umeås nya kulturhus. Hon tror att huset är resultatet av tankar som har skapats under lång tid, tankar som fångades upp av dem som ordnade mötet i april:
– Det är en vilja som jag tror har funnits i våra hjärtan, ett intresse att skapa någonting tillsammans i den här staden.
Hon tycker att det har varit oerhört roligt att arbeta med festivalen, rigga möten, fixa kontakter och samordna. När beskedet om fastighetsägarnas förslag på hyreskontrakt spreds under förmiddagen fick hon gåshud:
– Jag blir nästan gråtfärdig när jag tänker på det. Det är en sådan fantastisk seger för kulturen och alla som har varit här och arbetat. Vi har visat potentialen och fått upp ögonen på människorna som har makten, de som sitter i styrelser och liknande. Vi kom inte med ett förslag på papper, vi agerade och visade genom våra handlingar vad som skulle kunna hända härinne. Om vi hade gått den byråkratiska vägen hade det nog tagit oerhört mycket längre tid.

Hon pekar på vikten av att ta chansen till förändring när den finns, även om det innebär att gå emot vissa regler och restriktioner:
– Det kan vara ett hälsosamt sätt att byta glasögon, att fundera över hur demokrati fungerar egentligen, hur vi skapar våra kulturella rum, eller vilka rum som helst i samhället. När man kommer underifrån så kommer man inte bara med tomma ord utan man kommer också med vilja och arbetsstyrka och initiativ. Och det händer grejer så snabbt när man ger människor chansen att engagera sig. Man behöver inte vara kulturutövare själv, men man ser att här kan jag hjälpa till, här är jag viktig.
Den känslan tror hon är betydelsefull i det samhälle vi lever i. Att få vara delaktig i en organisation som skapar någonting för alla, tillsammans:
– Då skapar man magi.
Att det har fungerat så pass bra menar hon till stor del beror på att de har lyckats behålla en platt organisering där alla har lika mycket att säga till om, ingens röst är värd mer än någon annans.

Hanna Ivansson tycker att den individualism som skapas i kapitalismens spår gör att vi alieneras. Att det byggs upp osynliga väggar mellan människor:
– Allting handlar om att jag måste försörja mig själv. Se till att jag klarar mig. Jag tror att det behövs nya rum och nya möjligheter för att bryta ned de väggarna. Det är därför det är så mäktigt att samlas kring något sådant här, som vi skapar för varandra. Tacksamheten över det tror jag ger den fina gemenskapen som vi har här i huset och som har fått människor att gå omkring med leenden som man bara har när man är nyförälskad och ser lite dumdristig ut och går på moln. På tre veckor har min vänskapskrets fördubblats. Man kommer närmare varandra. Vi är alla vänner.

Hur bibehålls den känslan? Vad bör göras för att Kulturhusfestivalen aldrig ska ta slut? Hanna Ivansson menar att huset måste fortsätta fyllas så att det känns att det lever. Hon hoppas att olika verksamheter och organisationer ska ta plats här.
– Folk måste känna att det fortfarande brinner, säger hon och funderar en stund innan hon tillägger:
– Jag tror att vi skriver historia. Har någon ockupationsgrupp fått byggnaden de ockuperar för en krona någon gång tidigare i Umeås historia? Kommunen känner hur starka vi är, de känner vår närvaro, vårt engagemang. Jag tvivlar på att någon vill stänga ned oss, leendena sprider sig till politikerna också. Det här kan vara en chans att ena staden, att föra oss närmare varandra. För här är det så öppet som dörrarna är.

Text och foto:
Emma Lundström

Tidigare i Internationalen:
En seger för Kulturhuset?
En festival utan slut
Kulturhus för alla
Kampen om Apberget i Umeå
Ytan viktigare än innehållet för Umeå kommun?
Kulturhuvudstad Umeå 2014: När kulturen bara är till för tillväxten

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.