Podemos – en parlamentarisk kraft eller ett vapen i kampen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
INTERVJU: Teresa Rodriguez, aktivist i fjärde Internationalens spanska sektion Izquierda Anticapitalista, valdes in i Europaparlamentet för Podemos i maj 2014 Denna intervju gjordes av Manu Bichindaritz för franska NPA: s tidning l’Anticapitaliste i slutet av augusti 2014.

Hur bygger ni Podemos  efter valet till Europaparlamentet?
– Huvuduppgiften är att bygga en politisk organisation på politiska principer och ett demokratiskt funktionssätt, som kombinerar gräsrötternas självorganisering med virtuellt massdeltagande . Vi har å ena sidan mer än tusen självorganiserade cirklar och mer än 100.000 ”medlemmar” som har anslutit sig via internet. Utmaningen är att skapa en demokratisk organisation som kan grunda sig både på organiserad bas och på den massiva deltagande av personer på internet. Detta är en process som kommer att avslutas i mitten av november, efter en två månader lång process som vi kallar ”Podemos medborgarnarförsamling”. Detta arbete sker parallellt med arbetet för parlamentarikerna i Europaparlamentet.

Hur kan EU-arbetet stärka den antikapitalistiska kampen?
– För det första vill vi vara en röst för de sociala rörelserna i institutionerna. Alltså, jag arbetar i EU-parlamentets miljöutskott, tillsammans med ett femtiotal miljöorganisationen, för att stoppa attacker på miljön och stödja dessa rörelser för att vinna segrar. Som parlamentsledamot man har tillgång till information som gör det möjligt att förutse framtida attacker, och mobiliseringar som behövs. Därför var en av de första sakerna vi gjorde i Europaparlamentet att avslöja de hemliga förhandlingarna om det transatlantiska fördraget TRIPS. Den tredje aspekten är att säga nej inifrån en institution som försvarar finansväsende och banker.

Vad diskuterar ni just nu i Podemos?
– Om huruvida Podemos framför allt ska vara en parlamentarisk kraft, med syfte att få inflytande, eller om huvudsyftet med organisationen är mobilisering och kamp? Debatten ligger i motsättningen mellan ambitionen att komma till makten genom val utan att ställa alltför specifika krav, och behovet av att precisera vårt program och vad vi står för. En del av ledarskapet ser en risk i att vi kan förlora röster om vi talar klarspråk.
Det är också nödvändigt att stärka lokalorganisationernas makten. Detta är inte en etisk eller demokratisk fråga. Vi är i opposition till dem i partiet som tror att det räcker med digital delaktighet via internet, och inte vill utveckla direktdemokratin i cirklarna (basorganisationerna). Internet kan inte ersätta fysisk kontakt mellan människor när det gäller att skapa solidaritet och göra ett ingripande arbete.

Hur förhåller sig Izquierda anticapitalista (IA, Antikapitalistisk Vänster) till Podemos?
– Vi ser Podemos som ett politiskt uttryck för en djupt missnöje med det nuvarande systemet och en önskan om radikal förändring genom självorganisering och som ett massivt inträde för folket på den politiska scenen. Ur denna synvinkel försvarar vi ett parti som har sina rötter i folklig kamp, och som är ett verktyg för folklig självorganisering.
IA kan bidra med viktiga erfarenheter till Podemos på grund av vårt arbete i sociala rörelser, och försöker göra det på ett osekteristiskt sätt. Den politiska strömning som IA representerar har mycket att bidra med till Podemos. Hur som helst kommer vi att  klargöra vår inställning till Podemos vid vid vår nästa kongress som hålls i slutet av 2014, eller i början av 2015.

I Katalonien hålls det snart en viktig folkomröstning. Vilka ståndpunkter intar Podemos i den nationella frågan i den spanska staten?
Det finns inga oklarheter här. Podemos försvarar rätten till självbestämmande i alla frågor som rör nationell, ekonomisk och social suveränitet. Det är en ståndpunkt där rörelsen varit tydlig.
I Katalonien stödjer Podemos den process som lett till folkomröstningen som hålls den 9 november.

 

Manu Bichindaritz
Översättning:
Marco Jamil Espvall

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.