Fler flyr från naturkatastrofer än krig

19 september 2014

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

UTRIKES Trots att andelen flyktingar i världen från krigs- och konflikthärdar som Syrien, Irak och Ukraina just nu är rekordhögt, är majoriteten av världens flyktingar idag inte på flykt från krig utan från naturkatastrofer.
Under 2013 tvingades 22 miljoner människor lämna sina hem på grund av översvämningar, orkaner och andra naturkatastrofer, enligt en ny studie från organisationen Norwegian Refugee Council (NRC). Det är nästan tre gånger fler än de som flyr från krigshärdar.
Enligt NRC:s studie har andelen flyktingar från naturkatastrofer fördubblats sedan 1970-talet.
– Den här trenden kommer att fortsätta och förväntas förvärras i framtiden som ett resultat av klimatförändringarna, säger NRC:s ordförande Jan Egeland i ett pressmeddelande.

Sedan millennieskiftet förlorar i genomsnitt 27 miljoner människor varje år sina hem till följd av naturkatastrofer. Ofta är det samma människor som drabbas flera gånger och får sina hem förstörda och de hinner sällan återhämta sig mellan katastroferna. År 2010 var ett rekordår med 42 miljoner klimatflyktingar.
– Naturkatastrofer är underskattade som orsak till flyktingvågor. Det handlar om en kombination av enstaka massiva naturkatastrofer och hundratals mindre naturkatastrofer som tillsammans tvingar tiotals miljoner människor att lämna sina hem varje år i betydligt större omfattning än de som flyr från krig, säger Jan Egeland.
Människor i utvecklingsländer är mest utsatta. Enligt studien lever 80 procent av dem som drabbas av naturkatastrofer i Asien, men det är ju samtidigt den mest befolkade världsdelen. Afrika är också en världsdel som drabbas hårt av framför allt översvämningar vid floderna.

Men också i den rika världen finns klimatflyktingar. Förra året förlorade runt 220 000 människor sina hem till följd av orkaner i Oklahoma, USA, och 260 000 människor flydde från tyfonen Man-yi i Japan.
– Vår undersökning visar att mycket mer kan göras för att förbereda sig för och förebygga flyktingvågor till följd av naturkatastrofer, säger Jan Egeland.
Bättre varningssystem i tillexempel Bangladesh har inneburit att folk där lättare hinner ta skydd i tid, men människorna riskerar fortfarande att förlora allt de har.
– Vi har blivit bättre på att rädda liv, men vi har inte möjlighet att skydda deras hem och ägodelar, så de blir utblottade, säger Jan Egeland.

Nästa vecka håller FN ett nytt klimatmöte i New York. Jan Egeland hoppas att världens ledare kommer att ta till sig av den nya rapporten från Norwegian Refugee Council.
”Fynden i denna studie visar att det krävs åtgärder för att minska risken för naturkatastrofer och samtidigt börja anpassa samhället inför klimatförändringarna och en allt mer oförutsägbar väderlek. Om inget görs kommer problemet med klimatflyktingar att bli ännu större i framtiden”, skriver NRC.

Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.