Borgerlighetens utspel och vänsterns uppgifter

arash3

KRÖNIKA: Valrörelsen 2014 har kantats av nazistiska turnéer, utspel om invandringens ”kostnader” från olika utgångspunkter och polisbrutalitet mot protesterande allmänhet på ett sällan skådat sätt. Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) krävde dagen innan nazistmarschen i Stockholm en gräns för hur många flyktingar Sverige kan ta emot. ”SD vill stoppa invandringen, jag vill klara invandringen” skrev KDU-ordföranden Sara Skyttedal. Med hjälp av SD har det nu blivit mer legitimt att skylla begränsade offentliga finanser på invandringen och därigenom kräva minskad invandring. Fredrik Reinfeldt skyllde också det minskande reformutrymmet på invandringen, men krävde däremot ingen minskning av flyktingmottagande utan vädjade till att öppna våra hjärtan. Det Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna enas kring är att de rika inte ska öppna sina plånböcker. De delar analysen att begränsade resurser i välfärden beror på invandringen även om de har olika slutsatser kring ”lösningen”.
Borgerlighetens försäkran att inte anpassa sin retorik efter Sverigedemokraterna är helt bortblåst. Nu har analysen fullständigt smält samman med SD:s. Det är bekvämt för en borgerlighet som inte vill prata om att de minskat skatteuttaget till det offentliga med 140 miljarder kronor årligen. Eller att de slösat miljarder på onödiga JAS-affärer och Nuon-affärer. Förutom att drastiskt öka ojämlikheten betyder det också att den sociala välfärden berövas resurser och arbetstillfällen. Och att ökade klassklyftor, sönderslagen välfärd och skriande arbetslöshet är en bra grogrund för organiserad fascism (om än inte hela förklaringen till institutionell diskriminering och rasism) har vi lärt oss av historien. Särskilt om frustrationen bland allmänheten inte riktas mot de som är ansvariga för de sociala problemen utan istället riktas om mot en syndabock.

Sverigedemokraterna har gjort allt för att stödja allianspolitiken och samtidigt skylla alla dess konsekvenser på invandringen. Det tysta samarbetet har varit användbart för Alliansen som därigenom lyckats undgå viss kritik och framför allt hindra att en stark vänster växer fram som reaktion på orättvisorna. Nu skyller Moderaterna och KDU även själva konsekvenserna av allianspolitiken på invandringen – även om de pratar om bibehållen restriktiv eller minskad invandring. Risken är helt uppenbar att den som delar analysen med Fredrik Reinfeldt och Sara Skyttedal väljer att rösta på Sverigedemokraterna som ger den enkla ”lösningen” på det inbillade invandringsproblemet – snarare än att öppna sitt hjärta. Även om vi inte ser ett förstärkt SD på kort sikt riskerar retorik att vrida debatten bort från sociala frågor och klassklyftor till invandrade, muslimer och romer som problem.

Vänsterns tydligaste uppgift inför valet är att stå upp mot rasismen samtidigt som en lyfter upp sociala och ekonomiska frågor ur ett klassperspektiv. Att säga att det inte är invandrade som tar våra resurser och jobb måste följas av att peka ut de egentliga orsakerna till problemen och visa att lösningen ligger i jämlikhet. Tyvärr har såväl Miljöpartiet som Feministiskt Initiativ svårt att flytta diskussionen bort från SD:s fotbollsplan och in på frågor om klass och sociala orättvisor där SD lätt kan besegras. F! har helt rätt när de pratar om mänskliga rättigheter och fri invandring men det är bara halva delen i en intersektionell analys och antifascism. Det måste kombineras med en klassanalys och vision av social rättvisa för att på allvar kunna bemöta SD. Men vi behöver inte bara prata om social rättvisa, SD kommer börja backa när någon på allvar vågar omsätta visionen om jämlikhet i praktiken. När Sverige återigen blir ett land med någorlunda social välfärd och jämlikhet kommer det akuta hotet från den organiserade fascismen börja försvinna. Tyvärr verkar Socialdemokraterna inte ta den uppgiften på allvar. Vänsterpartiet är för tillfället det enda partiet i riksdagen eller med riksdagschans som inte gör åtlöje av uppgiften att tala både antirasism, feminism och klass. Som antifascist lägger jag därför en strategisk och kritisk röst på Vänsterpartiet.
Arash Hakimnia

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.