Vänstern gynnar rasistiska partier

13 augusti 2014

Debatt, Förstasidan, Opinion

IMG_3575

DEBATT. Rasismen i Sverige minskar. Stödet för rasistiska partier ökar. En del av förklaringen är vänsterns felaktiga fokus. Genom ett fokus på identitet, etnicitet och kultur istället för på klass och ekonomi gynnar vänstern rasisternas frågeställningar. De som är rasister väljer att rösta efter identitet, etnicitet och kultur istället för efter ekonomi och klass. De ges möjlighet till det genom att debattens fokus flyttas till andra frågor än klass och ekonomi.

På så sätt gynnar vänstern de rasistiska partierna. Det menar flera forskare i flera olika studier som bland annat visar på att det politiska etablissemanget i Sverige idag är likriktat och riktat mot den välutbildade urbana medelklassen. Alla etablerade partier rekryterar idag sina väljare genom liberala slagord som öppenhet, tolerans och individualism – värderingar som är mest populära inom just medelklassen. Resten av befolkningen utgör därmed en möjlig rekryteringsbas för främlingsfientliga partier.

I vänsterrörelsen var klass tidigare centralt, bland annat i solidaritetsarbetet för tredje världens frigörelsekamp mot imperialismen, men idag har vänstern drabbats av en slags kollektiv förvirring, anser exempelvis Göran Adamson, universitetslektor i sociologi på Malmö högskola, som står bakom den aktuella boken ”Svensk mångfaldspolitik – en kritik från vänster”. Vänstern pratar hellre om kultur än om klass, även i de fall där klass ger en djupare förståelse. Politiskt analyserande diskussioner har ersatts av en förmanande moralism menar han vidare.
Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och aktuell med boken ”Sverige åt svenskarna”, varnar för sin del för de konsekvenser för demokratin som detta innebär. När höger och vänster närmar sig varandra ideologiskt skapas utrymme för ett missnöje. I takt med att de ideologiska skiljelinjerna tunnats ut under senare decennier handlar alltmer om identitet, livsstil och kultur enligt Demker. Klass är fortfarande en viktig förklaringsgrund menar hon, men allt fokus på kultur riskerar motverka sitt syfte och istället spela främlingsfientligheten i händerna.

Problemet är därför inte att vänstern fokuserar på eller pratar för mycket om klass som Carmen Blanco Valer skriver i Internationalen nr 26. Utan att vänstern pratar för lite om klass. Fokuserar allt för lite på klass. Genom att prata för lite om klass och för mycket om etnicitet och kultur har vänstern lämnat fältet öppet för rasister, för de högerextrema partier som förklarar det mesta utifrån etnicitet och kultur. Vänstern har gjort självmål genom att fokusera på fel saker.
Rasism besegras inte och bekämpas inte genom att prata om rasism, utan genom att prata om de frågor som enar arbetarklassen. Klass och ekonomi. Vänsterfolk måste vara på det klara med detta. Det svar som Håkan Blomqvist ger till Carmen Blanco Valer i Internationalen nr 30 är inte tillräckligt, inte tillräckligt klart på den punkten. Det klargör inte vad vänstern måste göra utan fokuserar på att vi ska försöka vara överens med människor och partier som inte är socialister. En felaktig inriktning.

Identitetspolitik och intersektionalism är inte vänster. Klass förklarar mycket mer än etnicitet, kön och kultur. Klassmotsättningar är viktigare än andra motsättningar i samhället. Klass går helt enkelt före kön, etnicitet, sexuell läggning och liknande. Utan jämlikhet i samhället blir det svårare att bekämpa rasism och att kämpa för jämställdhet och likabehandling av alla oavsett religion, kultur, etnicitet, ras, sexuell läggning, ålder eller personlighet. Det handlar inte om hur intersektionalitet tolkas. Det handlar om att intersektionalitet inte är vänster, innebär en orientering bort från socialism och socialistiska idéer och medför ett fokus på identitet, etnicitet, kultur, kön etc. Det är olyckligt och felaktigt. Det gynnar högerextrema partier och missgynnar vänstern och socialistiska idéer.

Anders Svensson

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.