Kritik mot regeringen för skogsbränderna

14 augusti 2014

Förstasidan, Inrikes, Miljö, Nyheter

Skogsbrand

INRIKES Skogsbränderna som härjat i Mellansverige de senaste veckorna ser nu ut att vara under kontroll. Men förödelsen blev stor och många menar att det inte bara är årets sommarvärme och torka, utan också den nyliberala nedskärningspolitiken som har bidragit till att bränderna blev så allvarliga. Sveriges beredskap var allt annat än god.
”Tyvärr bedrar snålheten visheten när det gäller samhällsberedskap. Att allvarliga incidenter sällan uppstår gör det lätt att avveckla beredskapsresurser”, skriver Carl Bergqvist på SVT-debatt om menar att nedskärningarna av Försvaret, inklusive hemvärnet, också drabbar möjligheterna till effektiv katastrofbekämpning.

Sedan regeringen Reinfeldt kom till makten har Sverige bland annat sålt de flesta militärhelikoptrar som tidigare kunde sättas in mot skogsbränder. Så sent som förra året köpte ett amerikanskt företag tio av de sista svenska helikoptrarna. ”De sade att de skulle använda dem till brandbekämpning”, säger Sofia Karlberg, presstalesman på Försvarsexportmyndigheten som sköter försäljningen av försvarsmateriel, till SvD.
Sverige var därför beroende av hjälp från utlandet i form av inhyrda franska och italienska brandbekämpningsflygplan som tog lång tid att få hit. Samtidigt tackade Sverige av politiska skäl nej till hjälp från Ryssland som ville skicka hit två av sina mest kraftfulla brandbekämpningsflygplan, Iljusjin-76, att bistå i släckningsarbetet. Iljusjin-76 är dessutom är betydligt effektivare än de franska och italienska planen.

Statliga utredare hade även förutsett att denna typ av skogsbränder skulle kunna drabba Sverige. Redan 2007 skrevs klimat och sårbarhetsutredningen Sverige inför klimatförändringarna på uppdrag av regeringen, i vilken det varnades för att skogsbränder skulle bli vanligare i framtiden.
– Den visade vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka bränder som skulle kunna inträffa med ett förändrat klimat med fler antal torra dagar, seger utredningens författare Bengt Holgersson till SVT.
Men utredningen togs inte på allvar av regeringen, berättar Bengt Holgersson.

Regeringen får också kritik för att ha agerat för sent och för att informationen till dem som hotades av bränderna var bristfällig. En människa dog och över tusen har evakuerats. Många har fått sina hem utplånade i lågorna.
– Lärdomarna av branden är att vi måste ge försvaret ett tydligare uppdrag att hjälpa till vid nationella kriser och katastrofer. Det handlar om att satsa på hemvärnet och på egna helikoptrar. Regeringen har gjort andra prioriteringar och struntade i sårbarhetsutredningen som kom 2007, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet föreslår i sitt pressmeddelande att krisberedskapen ska stärkas, bland annat genom enklare regler för ersättning till kommunernas räddningsarbete och mer pengar till klimatanpassning.
– Vi har i vårt budgetförslag avsatt en miljard kronor som kommunerna kan söka pengar ifrån för klimatåtgärder, både minskade utsläpp och klimatanpassning. Vi kräver också att det ska finnas en nationell myndighet som samordnar arbetet med klimatanpassning, säger Jonas Sjöstedt.

Skogsbränder är inget ovanligt i Sverige, men denna sommars bränder var den värsta brandkatastrofen i modern tid. ”Har den stora branden något med klimatförändringarna att göra?” frågar sig Göran Greider på DN Kultur och skriver vidare:
”Troligen, eftersom brandrisksäsongen blir längre och långa värmeböljor vanligare. En annan bidragande orsak till denna brand kan vara det monokulturella skogsbruket: Sedan årtionden är det mest kanadensisk contortatall som planteras. Norra Europa klarar sig ändå långt bättre än områdena kring ekvatorn. Planetens lungor, Amazonas, hemsöks av bränder som orsakas av varma vindar från otaliga kalhyggen.”
Göran Greider påpekar också att klimatfrågan har hamnat i skymundan sedan finanskraschen 2008, och menar att det nu är dags att ta hotet från klimatförändringarna på största allvar.

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.