Jesus som kommunistisk rebell

31 augusti 2014

Böcker, Förstasidan, Kultur, Nyheter

Upprorsmakaren av Reza Aslan (Weyler förlag, 2014)

KULTUR. I boken Upprorsmakaren presenteras den historiska Jesus, som är en helt annan person än den Kristus som framställs i Bibeln. Bokens författare, den amerikanske teologen Reza Aslan, börjar med att sätta den historiska och geografiska scenen med att detaljerat beskriva Palestina runt år 0 som ett land i utkanten av Romarriket präglat av skarpa klasskillnader och nationellt förtryck. Det var också en tid av krig och flera folkliga uppror mot överheten.
En av dessa upprorsledare var snickaren Jesus från Nasaret. Jesus framträder som en enkel judisk man som revolterar, inte bara mot den romerska ockupationsmakten, utan också mot de korrupta judiska religiösa ledarna i Jerusalem. Revolutionären Jesus, som representerar de fattiga i Palestina, är också full av klasshat: ”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar, ni skall få äta er mätta. … Men ve er som är rika.  I Guds rike omfördelas välståndet och skulderna efterskänks”.

Jesus är ingen ateist. Han är jude och tror på det som står i gamla testamentet, där han också hittar mycket av sin inspiration och framför allt sin retorik. Men han ser sig inte som någon ”Guds son” som ville grunda en ny religion för att frälsa folket med pacifistiska budskap. Den Jesusbilden är en efterskapelse av sentida kristna. ”Talet om Guds rike är en rak och enkel maning till revolution”, skriver Reza Aslan: ”Och vilken revolution kan ske utan våld och blodspillan?”
Reza Aslan menar att Jesus med ”Guds rike” inte syftar på ett himmelskt paradis efter döden, utan att Jesus verkligen vill skapa ett rättfärdigt och jämställt samhälle på jorden. Med Guds rike menar Jesus att ingen, vare sig kejsare eller korrupta präster i Jerusalems tempel, ska få säga sig styra i Guds namn. Jesus avrättas av romarna eftersom att han är en farlig revolutionär.

Boken har inte oväntat fått våldsam kritik från kristet högerhåll i USA, som också är noga med att påpeka att författaren är född i Iran och muslim, och därför inte borde få skriva om Jesus. Men Upprorsmannen bygger på seriös och aktuell forskning, och boken har försetts med 70 sidor noter och källhänvisning. Om vi vill förstå vem Jesus kan ha varit, och den tid han levde i, så kommer vi troligen inte att komma närmre sanningen än så här.

Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.