Ebola – pengarna eller livet?

13 augusti 2014

Analys, Fokus, Förstasidan, Nyheter, Utrikes

13717624625_c584569b9b_k

FOKUS. Ebolakatastrofen visar på två helt olika uppfattningar om folkhälsan. Den ena representeras av de som verkar för en hälsovård där människors behov underordnas profiten. Den andra tar sin utgångspunkt i idén om att vi gemensamt ska finansiera hälsovård för alla, skriver Alex Fuentes.

Ebola-viruset är ett av de mest dödliga virus som drabbar människan, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Viruset är en mycket smittsam infektionssjukdom som påverkar både människor och djur. Ebola-viruset upptäcktes 1976 i och med två utbrott som inträffade nästan samtidigt i Sudan och dagens Demokratiska republiken Kongo. Dessa två utbrott drabbade 318 personer och orsakade 280 dödsfall. Sedan dess har Ebola funnits i Central- och Västafrika, men endast där.

Men nyligen dog en person i Saudiarabien som hade smittats av Ebolaviruset. Det var det första Ebola-dödsfallet utanför Afrika. En spansk medborgare smittad av Ebola flögs för cirka en vecka sedan från Liberia till Madrid för akut behandling, men dog senare. Nästan tusen personer har hittills dött på grund av Ebola-viruset i Västafrika. I Nigeria, som har en stor befolkning, har det vuxit fram en befogad oro. I Liberia har regeringen utlyst undantagstillstånd på 90 dagar på grund av epidemin. Flera länder har bestämt att stänga sina gränser i ett försök att hindra virusets fortsatta spridning.

Forskarna tror att viruset överförts till människan från vilda djur. Viruset smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod. En ytterligare risk är kontakt med döda kroppar under till exempel begravningar.
Viruset orsakar dödsfall hos 90 procent av de smittade som helt enkelt förblöder. Det skydd som finns idag, enligt WHO, är framför allt förebyggande åtgärder, och att försöka minska feber och stoppa blödningar på de som redan har smittats.
År 2000, i Ugandas norra del, smittade en variant av viruset (Ebola-Sudan) 425 personer, varav 224 dog. Mellan 2001 och 2002 bekräftades ett nytt utbrott i Gabon, som senare spred sig till angränsande republiken Kongo. WHO kom fram till att det handlade om 65 drabbade med 53 dödsfall i Gabon och 59 fall med 44 dödsfall i Kongo. Under 2003 konstaterade man att143 människor i Kongo hade drabbats av Ebola-Zaire, 128 människor dog (90 procent). Under 2007 återuppstod sjukdomen i Demokratiska Republiken Kongo, den drabbade 264 personer och ledde till 187 dödsfall. Även i Uganda uppstod ett utbrott med 149 smittade och 37 dödsfall. I mars 2014 upptäckte man ett utbrott i Guinea (Zairevariant) som var virusets mest dödliga form ditintills och som ledde till hundratals döda. Under sommaren har, enligt WHO, ett annat utbrott skördat 1 711 människoliv i Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone. De drabbade länderna står inför mycket allvarliga svårigheter som en direkt följd av bristande hälsovårdssystem.

2012 verkade det som om några forskare hade hittat ett botemedel. Det testades på apor och botade dem helt och hållet från viruset. Det utvecklades av forskare vid National Microbiology Laboratory i Kanada och var en blandning av antikroppar som kallas för ZMAb. Botemedlet fungerar bäst om det ges till den drabbade inom 24 timmar från infektion. Alla apor som behandlades inom denna tid överlevde, men även två som fick medlet först efter 48 timmar. De apor som inte behandlades dog alla inom fem dagar. Prognoserna pekade då mot att man skulle kunna testa ett vaccin på människor under 2014, med målet att ha ett färdigt vaccin 2015.
I förra veckan meddelade Världshälsoorganisationen WHO att ett brittiskt läkemedelsföretag kommer att inleda kliniska tester av ett vaccin mot Ebola-viruset under september månad. Enligt Jean-Marie Okwo Bele, som är Världshälsoorganisationens vaccinansvarige, kommer testen att inledas i USA och sedan i länder i Afrika, eftersom ”det är där som fallen finns”.
– Eftersom det är fråga om ett nödläge kan vi också handla därefter, så att vi har vaccinet klart 2015, sade Bele i en intervju för fransk radio.
Kanada kommer att skänka en liten mängd av ett nytt ebolavaccin till WHO för användning i Västafrika.
Beslutet om att Kanada skänker vaccin kommer efter att Världshälsoorganisationen (WHO) beslutat att det är försvarbart att erbjuda oprövade läkemedel till människor som smittats av viruset. Mellan 800 och 1000 doser kommer den kanadensiska hälsomyndigheten att skänka till WHO. Ett litet lager behåller landet för eventuellt inhemskt behov.
Kanada har omkring 1500 doser av vaccinet, som testats på djur men aldrig människor, och skulle behöva fyra till sex månader för att ta fram större kvantiteter, uppger Greg Taylor, biträdande chef vid Kanadensiska folkhälsomyndigheten, till TT.
Även USA håller på att utveckla ett vaccin och ett läkemedelsföretag i Kalifornien har redan testat sitt läkemedel på två insjuknade amerikaner med gott resultat.

Det finns bara fem laboratorium i världen som är utrustade för att arbeta direkt med den här typen av virus. Alla fem finns på det norra halvklotet, i USA, Kanada, Ryssland, Frankrike och Tyskland.
Det största hindret är brist på finansiering. Den amerikanska biologen Larry Zeitlin, en av upptäckarna av proteinerna som har lyckats med att stävja infektionen hos apor, sade i en intervju med nättidningen Materia: ”Det största problemet, åtminstone för oss, är det finansiella stödet. Vi får statlig finansiering av USA, men det kommer i skurar, vilket gör det mycket svårt att snabbt utveckla ett läkemedel”. Zeitlin säger att privat stöd skulle kunna påskynda utvecklingen, men att ”investerarna i allmänhet inte är intresserade av produkter som denna, med ett litet antal patienter, eftersom det inte är särskilt lönsamt”.

Vad vi inte får glömma i det här sammanhanget är att fattigdomen i Afrika främst beror på plundring och förödelse som orsakats av Västvärldens koloniala korståg.
Det är möjligt att det inte är rimligt att flytta alla patienter som drabbas av Ebola till Väst. Men man KAN sätta alla befintliga vetenskapliga, tekniska och mänskliga resurser för att rädda livet på människorna i Afrika.
Ebolaviruset visar extremt tydligt att det finns två helt olika uppfattningar om hälsa och folkhälsa. Den ena representeras av regeringar och partier som köpt nyliberalismens dogmer och som verkar för en hälsovård där människors behov underordnas kapitalistisk profitkvot. Den andra tar sin utgångspunkt i ett humanistiskt synsätt där man försvarar en allmän kvalitativ hälsovård för alla som behöver den och som finansieras genom gemensamma skatter. Två diametralt motsatta uppfattningar, eller annorlunda uttryckt – pengarna eller livet.

Alex Fuentes

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.