WWF: ”Rädda Östersjön för samhällsekonomins skull”

14 juli 2014

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

NYHETER. En storsatsning på att rena Östersjöns vatten och havsbotten skulle inte bara vara bra för miljön, utan även generera ren ekonomisk vinst på flera miljarder kronor om året och skapa över 70 000 nya jobb i Sverige. Det menar Världsnaturfonden (WWF) som bygger sitt påstående på beräkningar från det ansedda konsultbolaget The Boston Consulting Group (BCG).
– Miljöinsatser i Östersjöregionen förknippas ofta med förbud och extra kostnader. Men det finns tydliga affärsmöjligheter. Vi hoppas att rapporten kommer att förändra hur entreprenörer och företagsledare ser på Östersjön, säger Fredrik Lind från BCG i ett pressmeddelande.

När behovet av ett rent hav har diskuterats tidigare, har frågan nästan bara handlat om att det är viktigt för miljön och djurlivets skull. Men skillnaden mellan en god och dålig havsmiljö har också stora effekter på den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i Sverige, menar WWF. Beräkningarna bygger på Östersjöns tre viktigaste näringar: turism, fiske och jordbruk. Hela Östersjöregionen kommer att drabbas av stora ekonomiska förluster om havet inte räddas.
– Värsta scenariot är att det fortsätter precis som nu, och vi får ett Östersjön där majoriteten av botten är död och övergödningen bara växer och växer. Vilken turist vill komma hit då, säger Mattias Rust från WWF till Sveriges Radio.

När det värsta och bästa scenariot för år 2030 jämförs är skillnaden för hela Östersjöregionen nästan 300 miljarder kronor i årligt mervärde och en halv miljon jobb enbart inom fiske, jordbruk och turism. I Sverige skulle det enligt WWF:s beräkningar innebära 71 000 jobb och 27 miljarder kronor i årligt mervärde 2030. Med rätt satsningar kan Östersjöregionen omvandlas till ett nav för blågröna innovationer och initiativ, menar Världsnaturfonden.
– Det är bråttom. Den regering som får makten efter valet måste inse att en frisk havsmiljö är grundläggande för vår långsiktiga välfärd, för jobb och ekonomisk utveckling, och omsätta den kunskapen till konkret handling, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.

Per Leander

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.