Osaklig kritik mot Internationalen

07 juli 2014

Debatt, Opinion

Carmen Blanco Valer har gått med i Feministiskt Initiativ och vill i en artikel i förra numret av Internationalen naturligt nog försvara sitt nya parti. Hon tycks dock inte helt förstå hur F! kunnat gå med i den social­demokratiska gruppen i EU som passiviserat arbetarrörelsen och står för uppbyggandet av Fort Europa. Blanco Valer övergår till att försöka visa hur vänstern/Internationalen försummar de förtryckande strukturer som F! uppmärksammar. För att visa detta väljer Blanco Valer att bildmässigt analysera ett dubbelnummer av Internationalen (24/25) och finner bara två ”mörkhyade/rasifierade” som hon kan känna igen sig i. Det återstår att se om det räcker med ett nummer av tidningen för att dra någon allmän slutsats om hur Internationalen ”reproducerar koloniala, patriarkala och rasistiska exkluderande strukturer”. ”Ett bra exempel” på exkludering finner Blanco i en krönika om klimatriksdagen.

I Internationalentexten karaktäriseras klimatriksdagens beslutsprocess som en ”intensivkurs i demokrati”. Blanco Valer väljer tyvärr att missförstå och skriver att det ”känns symboliskt att en så segregerad aktivitet bedöms utifrån ett vänsterperspektiv vara ett slags demokratiskt praktexemplar.” Blanco Valer har säkert rätt i att klimatriksdagen till och med var ännu mindre representativ än riksdagen. Som lågavlönad känner sig Blanco Valer även exkluderad av inträdesavgiften. Men är Blanco Valers eget parti F! representativt för Sveriges befolkning? Könsfördelning, antal samer, mörkhyade/rasifierade, glesbygdsbefolkning, lågavlönade …? Och F! vill ju in i den icke representativa riksdagen.
Blanco Valer kan säkert finna bättre argument för F! än att döma ut alla försök till demokratiskt beslutfattande i församlingar som inte är representativa för Sveriges befolkning. Med det argumentet finner hon inte många arenor att agera på.
Blanco Valer har den goda intentionen att uppmärksamma oss på patriarkala och rasistiska strukturer men Internationalen kan väl ändå inte, trots sina många brister, anklagas för att förespråka ”en demokrati som man måste betala sig in i?”
Tvärtom, trots sina ytterligt små resurser, är Internationalen en fantastisk tidning som visar att en värld utan förtryck är möjlig

Lars Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.