Karavans sommarnummer med Bolaño i fokus

14 juli 2014

Förstasidan, Kultur

KULTUR. Sommarnumret av Karavan har Roberto Bolaño (1953-2003) på omslaget. Han skrev berömda romaner som De vilda detektiverna, Om natten i Chile (Tranan 2007 & 2008) och 2066 (Bonniers 2010). Bolaño föddes i Chile. När han var 15 flyttade familjen till Mexiko. Som 20-åring återvände han till Chile – och lyckades fly efter Pinochets militärkupp. Han reste mycket med väldigt lite pengar. Under senare delen av sitt korta liv bodde han i en katalansk by utanför Barcelona.
Som ung man skrev Bolaño poesi, hyllade lättjan, levde på nästan ingenting och engagerade sig politiskt. Underbetalda jobb som det gick att klara sig på fanns lite varstans. Karavan återger en intervju av den argentinske journalisten och författaren Eliseo Álvarez som publicerades efter Bolaños död (översättning Annakarin Thorburn).

Bolaño får bland annat frågan varför han blev trotskist?
”Jag antar det var för att jag ville vara tvärtemot. Jag tyckte inte om den prästerliga enhet som rådde bland kommunisterna. Jag har alltid befunnit mig till vänster, och bara för att jag inte gillade kommunisternas prästerlighet fanns det ingen anledning för mig att bli höger, så då blev jag trotskist. Det som sedan hände var att när jag gick med trotskisterna gillade jag inte deras prästerliga enighet, och så blev jag anarkist. Jag var den ende anarkisten jag kände till, som tur var, för annars hade jag slutat att vara anarkist.” Vilket han gjorde senare när han träffat spanska anarkister.
Bolano kom till Chile strax före militärkuppen. Han och hans kamrater såg Allende som konservativ. 11 september 1973 väntade de på att få vapen och slåss mot Pinochet. Men Allende uppmanade dem att gå hem och vänta: snart är framtiden här! De unga kämparna ansåg sig närmast förrådda av Allende. Efteråt förstod de honom. ”Att rädda oss från döden, att acceptera sin egen död men rädda oss undan den, det gör honom oerhört stor.”

Karavan, ”litterär tidskrift på resa mellan kulturer”, har som vanligt fina texter och dikter av och om författare i skilda världsdelar. Lin Engdahl skriver om den kinesiska demokratirörelsen som massakrerades av militär för 25 år sedan, och kinesiska reaktioner på detta trauma. Fristadsförfattaren i Malmö, iranska Naeimeh Doostdar, berättar om striderna mot censuren i Iran. Vanna Beckman skriver från Mandalay i Burma/ Myanmar som hon besökt nyligen och en gång för 50 år sedan. Och mycket annat. Köp och läs!
Poeten Lasse Söderberg berättar hur han plötslig blev hedersvakt vid en ceremoni för Papa Grande Gabriel Garcia Márques i Mexiko City, där många hyllade den avlidne colombianske författaren som bott många år i Mexiko. Någon sa att 50 procent av nobelpristagarens aska skulle ges till Colombia, 50 procent till Mexiko och resten till Kuba!

Sture Källberg

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.