Antimilitarism inget för Socialdemokraterna?

07 juli 2014

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Löfven glad

Fy på sig sosse, vad hände med antimilitarismen?

INRIKES. Stefan Löfven höll sitt tal i Almedalen i skuggan av att det i dagarna är 100 år sedan första världskriget bröt ut. Om detta sade framtidspartiets ledare inget, men  gjorde som anstår en ordförande för socialdemokraterna  en internationell utblick. Han tog avstånd från extremisterna i Syrien och Irak och övergreppen mot kvinnor i Nigeria och Kongo.
Men han inledde med att vända sig mot den ”ryska aggressionen mot Ukraina” och krävde att Sverige ska ta ökat ansvar för vår egen säkerhet – genom att stärka Sveriges mili­tära förmåga.
Sveriges röst skall höras i hela världen, starkare och klarare än idag, hävdade Löfven. Men Sveriges röst hörs idag framför allt genom EU, som bär ett  centralt ansvar för krisen i Ukraina. Och Sveriges militära förmåga integreras allt mer med NATO och USA,  vars agerande är en avgörande orsak till den islamistiska fundamentalismens allt starkare ställning. Detta samarbete vill Löfven stärka, inte utmana.

Det är i år också 125 år sedan Andra internationalen bildades, den första massinternationalen där de stora socialdemokratiska partierna slöt upp bakom löftet att aldrig vända vapnen mot varandra. Den föll samman som ett korthus när partierna 1914 istället för att leva upp till kravet på ”inte en man, inte ett öre till försvaret” röstade för att stärka sina länders militära förmåga.

Det finns i sommar mer än någonsin anledning att med Feministiskt initiativ ställa frågan:  Är det verkligen mer vapen världen behöver idag?
Lagom till 125-årsjubileet har också Andra internationalens efterföljare, Socialistiska internationalen lösts upp. De rika ländernas socialdemokrater satsar istället på ”Progressive alliance”, en mittenströmning som också innefattar amerikanska demokrater och liberala krafter.

Också Stefan Löfven har givit sitt bidrag till detta försök att bygga internationalism över klassgränserna. Redan i sitt första majtal förra året lanserade han idén om ”ett globalt  handslag mellan arbete och kapital”. I en bilaga till senaste numret av socialdemokraternas idétidskrift Tiden spinner Monika Arvidsson, utredningschef på tankesmedjan med samma namn vidare på idén om ett internationellt Saltsjöbadsavtal. Klarsynt sammanfattas drivkrafterna i en sådan allians: ”Regeringar och internationella organisationer som FN, ILO, WTO, IMF och Världsbanken måste leda utvecklingen framåt”.
EU och NATO som fredens bevarare, IMF och Världsbanken som garanter för en rättvisare värld. Och sedan kan socialdemokratin inte förstå varför vänstervågen verkar gå dem förbi.

Kjell Östberg

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.