Zimmerwald 2014: ”Få stopp på kriget i Ukraina”

Socialister från Ukraina, Ryssland och Vitryssland samlades i Minsk den 7-8 juni och antog följande resolution om kriget i Ukraina.

Vi, deltagare vid en konferens med socialister från olika ukrainska, ryska och vitryska vänsterpartier och marxistiska grupper, menar att inbördeskriget i Ukraina måste stoppas. Det krig som följde på segern för de nyliberala och nationalistiska krafterna på ”Euromaidan” har krävt hundratals dödsoffer och lett till en aldrig tidigare skådad chauvinism och främlingsfientlighet i Ukraina och Ryssland. Detta krig ger den härskade klassen i Ukraina möjligheten att konsolidera sin politiska makt och splittra arbetarklassen i de västra och östra delarna av landet, som nu ställs mot varandra för borgarklassens intressen, istället för att enas i kamp för deras sociala och politiska rättigheter. På samma sätt utnyttjar den ryska regeringen, den Europeiska Unionen och USA, inbördeskriget i Ukraina för egna rivaliserande intressen och folket som dör i Donbass offras i deras spel.

Vi uttrycker vår solidaritet med alla ukrainska vänsteraktivister som kämpar mot kriget, mot nationalismen och xenofobin. Vi menar att det är viktigt att de får allt möjligt informativt, politiskt och materiellt stöd. Vi fördömer alla kränkningar och repressalier i konflikten – massakrerar, tortyr, kidnappningar – mot ukrainska vänsteraktivister, anti-fascister och medborgare, oavsett deras politiska tillhörighet. Vi fördömer även politiska förföljelser på Krim.

Att få stopp på kriget är den viktigaste uppgiften för den demokratiska vänstern, oavsett eventuell oenighet på olika punkter av den politiska agendan. Vi tror därför att det är nödvändigt att ena alla krigsmotståndare i Ukraina och bilda en massiv och inflytelserik anti-krigsrörelse.

Vi kräver:

Den ukrainska regeringen måste omedelbart upphöra med ”anti-terroristoperationen” i Donbass, och dra tillbaka sina trupper från regionerna Donetsk och Lugansk och sluta vapenvila med folkrepublikernas miliser.

Vi uppmanar alla parter i konflikten att sluta fred och omedelbart upphöra med krigföringen, att släppa alla politiska fångar och krigsfångar, och att upplösa väpnade band.

Vi kräver att den ukrainska regeringen ska demobilisera den reguljära armén, som består av inkallade soldater, vars familjer nu protesterar mot kriget runt om i landet.

Vi kräver att Ryssland, EU och USA upphör med att lägga sig i konflikten i Ukraina, och slutar att ge stöd till någon av sidorna.

Vi kräver ett slut på den chauvinistiska propagandan i ukrainsk och rysk media, vilket spär på hatet mellan folken och ger bränsle åt kriget.

Vi kräver en ny ukrainsk konstitution, som ska ge Donetsk och Lugansk rätten att välja sina egna lokala myndigheter, och att Donbass och alla regioner i Ukraina ska få självbestämmande och självstyre.

Vi tror att informellt och organisatoriskt samarbete mellan vänstergrupper inom hela det forma Sovjetunionen är nödvändigt för att forma en anti-krigsrörelse. För detta tänker vi bilda ett gemensamt ”Röda Korset”-initiativ för att kunna bistå vänsteraktivister och deserterande soldater, och utveckla ett informationsnätvärk för vänsterpartier och marxistiska grupper i Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Vi, de undertecknade är:

Volodymyr Isjtjenko, Commons: Journal of Social Criticism, Ukraina
Andrej Mantjuk, chefredaktör för tidningen LIVA.com.ua och medlem i Borotba, Ukraina
Ivan Ovsjannikov, Ryska Socialistiska Rörelsen, Ryssland
Taras Salamanjuk, Commons: Journal of Social Criticism, Ukraina
Sergej Solovjov, chefredaktör för tidningen “Scepsis”, Ryssland
Rustam Sadykov, “Scepsis”, Ryssland
Sergej Kozlovskij, Ryska Socialistiska Rörelsen, Ryssland
Dmitrij Subbotin, “Scepsis”, Ryssland
Georgij Komarov, Ryska Socialistiska Rörelsen, Ryssland
Michail Piskunov, Ryska Socialistiska Rörelsen, Ryssland
Artiom Kirpitjonok, International Marxist Tendency, Ryssland
Aleksander Ivanov, Ryska Socialistiska Rörelsen, Ryssland
Tatiana Tchizjova, tidningen “Prasvet”, Vitryssland
Dmitrij Isajonok, “Prasvet”, Vitryssland
Denis Denisov, “Vänsteroppositionen”, Ryska Socialistiska Rörelsen, Ukraina/Ryssland
Ljudmila Barkova, Ryssland
Sergej Odarytch, LIVA.com.ua, Ukraina
Ilja Znamenskij, Ryssland
Jelena Kuzmjonok, Vitryssland
Anton Barchatkov, “Prasvet” , Vitryssland
Jekaterina Ruskevitj, Vitryssland
Sergej Danilovitj, Vitryssland
Aleksander Oparin, left.by, Vitryssland
Juri Glusjakov, «РАЗАМ!» (Tillsammans!), Vitryssland

Svensk översättning Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.