Strejk på tågen för anställningstryggheten

Tomt på Öresundstågen

Tomt på Öresundstågen

 

Arbetsgivaren vill sparka 250 arbetare, och återanställda dem med sämre villkor. ”Nu ska vi strejka skiten ur Veolia, sämre arbetsgivare får man leta efter”. Utgången av strejken kan avgöra framtiden för anställningstryggheten i hela Sverige.

I måndags gick 300 Seko-anslutna tågarbetare ut i strejk, huvudsakligen på Öresundstågen över bron mellan Malmö och Köpenhamn, som därmed står helt stilla och ersattes med bussar. Trots de problemen som det medför för resenärerna får strejken stort stöd från allmänheten, rapporterar bland annat Dagens Nyheter och Sveriges Radio. Strejken ser nu ut att vara på väg att utvidgas.
Konflikten handlar i grunden om anställningsvillkoren, men är också ett direkt svar från fackets sida på att arbetsgivaren Veolia har varslat 252 tågvärdar och lokförare om uppsägning, med hänvisning till arbetsbrist. Men de varslade arbetarna har också erbjudits att söka sina tjänster igen, fast då med deltids- eller timanställning, vilket skulle innebära både osäkrare arbetsförhållanden och försämrade löner.

”Att på detta sätt medvetet och systematiskt omvandla tillsvidareanställningar till deltids- och timanställningar är för Seko helt omöjligt att acceptera”, skriver Seko i ett pressmeddelande och fortsätter:
”Frågan är principiellt viktig för Seko. Deltids- och timanställningar ger löner som inte går att leva på. De tvingar in våra medlemmar i en situation med jakt på extrajobb och utan möjlighet att planera vardag och ett normalt familjeliv.”

I Sveriges Radio (2/6) säger arbetsgivaren Veolias förhandlingsansvarige Beata Hammarskiöld att ”en verksamhet alltid förändras” och att man inte längre kan erbjuda heltidstjänster till alla anställda på tågen, utan därför måste förändra anställningsformerna. Men hon hävdar också att det är viktigt för företaget att skapa en pool med visstidsanställda som kan ringas in vid sjukdom:
”Folk är sjuka, och man måste ha in någon annan (…) Det beror också på när folk är sjuka, är de sjuka på en tid som är svårt att få in andra i schemat, som till exempel helger, ja, då måste man kunna rinna in någon som inte är heltidsanställd”, säger Beata Hammarskiöld.

Facket menar dock att den omställning som arbetsgivaren vill tvinga fram är ett resultat av upphandlingssystemet, där olika entreprenörer konkurrerar med varandra om vem som kan sköta tågtrafiken till lägst kostnad. ”Veolia var i sitt anbud dessutom mer än 50 miljoner billigare än närmaste konkurrent. Veolia gör nu ett försök att låta våra medlemmar ta konsekvenserna för en dåligt genomförd upphandling”, skriver Seko.
Men enligt Valle Karlsson, Sekos avtalssekreterare, handlar problemet inte bara om Veolia utan gäller generellt för hela branschen. Han ser därför strejken som en markering mot alla entreprenörer i tågbranschen, att facket inte tänker tolerera försämringar i anställningarna någonstans.

Bland de anställda är strejken efterlängtad, skriver Sekotidningen, som pratat med flera av medlemmarna som lade ner arbetet i måndags. ”Det är på tiden. För en gångs skull har Seko tagit till strejkvapnet på riktigt. Nu ska vi strejka skiten ur Veolia, sämre arbetsgivare får man leta efter”, säger tillexempel lokföraren Jan Frisk.
Att det är en viktig kamp som kan komma att avgöra vilken anställningstrygghet som ska gälla i framtiden, vittnar flera om. ”Barnen och min man frågar om jag har jobb eller inte. Jag vet inte. Om jag blir arbetslös eller måste arbeta mindre kanske vi får sälja huset”, säger tågvärdinnan Nerges Yousif som har jobbat 7 år på Öresundstågen och tillägger: ”Egentligen borde politikerna i Sverige träda fram och säga om det är en arbetsmarknad av Veolias modell som de vill ha.”

Men den politiska ledningen för Region Skåne, som genom Skånetrafiken har varit med och handlat upp Öresundstrafiken, känner inget ansvar för den pågående konflikten eller för att personalen på Veolia hotas av försämrade villkor, skriver Sekotidningen.
”Nej det saknas en direkt koppling här. Vi prioriterar kvalitet, det är det som är avgörande för oss när vi handlar upp trafik. Och priset förstås, det är en kombination”, säger folkpartisten Mats Persson som är ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.
Han får medhåll från socialdemokraten Stefan Svalö, som också sitter med i kollektivtrafiknämnden: ”Anbudet följde kvalitetskraven och som anbudsgivare måste man ta ansvar för det man lagt. I den redovisning som vi fått bedömdes Veolias bud som rimligt”, säger han.

Från LO-ledningen kommer i alla fall ett stöduttalande: ”Veolia, som kör Öresundstågen, har sagt upp 250 medarbetare för att kunna återanställa dem under nya, sämre villkor. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Man får helt enkelt inte bete sig hur illa som helst mot sina anställda”, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på Facebook (2/6), och fortsätter: ”En arbetsgivare ska inte kunna säga upp personalen för att kunna återanställa alla på sämre villkor.”

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.