SEKO:s strejk är allas strejk!

6956887161_ccc85d9476_o

Socialistiska Partiet ger sitt fulla stöd åt SEKO:s strejk mot Veolias angrepp på anställningsskyddet. Alla drabbas vi när osäkra anställningar breder ut sig och SEKO:s strejk är därför en viktig strid för hela samhället. Veolias agerande är också ännu ett exempel på vad som sker när verksamheter privatiseras och drivs med vinst och inte samhällsnyttan som ledstjärnan.
Vi uppmanar alla att stödja de strejkande i praktiken om det så bara är genom att bjuda strejkvakterna på en kopp kaffe och en ryggdunk. De kämpar inte bara för sina villkor utan för alla oss som är i samma sits eller i framtiden riskerar att hamna där.

Socialistiska Partiet
Verkställande utskottet
3 juni 2014

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.