Mörkret tilltar i Irak

27 juni 2014

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

De spektakulära framgångarna för ISIS (Islamiska staten i Irak och Syrien/Levanten) i Irak under de senaste veckorna visar att den religiösa sekterismen spelar allt större roll i Mellanöstern. Den ”arabiska vårens” folkliga protester och uppror hade ekonomiska, politiska och sociala rötter, men den har alltmer ersatts av konflikter med sekteristiska och reaktionära förtecken – i synnerhet mellan sunni- och shiamuslimer, men även med andra etniska och nationella grupper inbegripna (kurder, klaner, religiösa minoriteter).
Detta är heller inget förvånande, eftersom bristen på klara politiska alternativ underlättade för de regionala reaktionära krafterna, inklusive Bashar al-Assad, och deras internationella uppbackare att avleda de folkliga upproren och omvandla dem till sekt – och troskonflikter. Utvecklingen i Libyen, Egypten, Syrien och i Irak visar detta tydligt.

Konflikterna tenderar nu att allt mer spridas, och i stort sett hela regionen håller på att dras in. Libanon och Jordanien står på tur att ”explodera” – inte minst på grund av de ekonomiska, sociala och politiska påfrestningar som det stora antalet flyktingar från Syrien innebär för dessa länder. Utvecklingen i Syrien har överhuvudtaget spelat en mycket viktig roll för att fördjupa och sprida krisen.
När det gäller Irak så tillkommer det faktum att USA:s ockupation och politik underblåst sekteristiska motsättningar, och inte kommer det att bli bättre om Washington beslutar sig för att ingripa med bombningar och drönare. Tvärtom riskerar det att ytterligare förvärra situationen, som det till exempel gjort i Pakistan.

Dagens ISIS är en produkt av kriget i Syrien och motsättningarna mellan den shiadominerade centralregimen i Bagdad och den sunnimuslimska befolkningen, som länge upplevt sig vara diskriminerad. ISIS har för övrigt som sitt mål att upprätta ett islamistiskt emirat bestående av delar av Irak och Syrien, en sunnistat där hårda sharialagar ska gälla och där det inte finns rum för andra religiösa riktningar än deras egen variant av islam.
De senaste veckornas utveckling i Irak gör det svårt att för närvarande se ljuset i den mörka tunneln i Mellanöstern. Tvärtom så tilltar mörkret.

Martin Fahlgren

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.