”Den förändrande kraften finns inte i EU-parlamentet”

teresa

Teresa Rodríguez från Izquierda Anticapitalista (Antikapitalistisk Vänster) är nybliven parlamentariker i EU-parlamentet. Hon var en av fem kandidater som kom in för vänsterrörelsen Podemos (Vi kan). Här följer en intervju hämtad från www.anticapitalistas.org

Teresa Rodríguez föddes i Cádiz för 32 år sedan. Hon formades som aktivist i kampen mot en av USA:s militärbaser i Andalusien. Hon flyttade sedan till Sevilla för att studera arabiska på lärarhögskolan och kämpade aktivt mot högern på universitetet. Hon har också arbetat med att organisera papperslösa invandrare i jordbrukssektorn. När  hon efter avslutad utbildning började arbeta som gymnasielärare i arabiska gick hon med i facket USTEA där hon är fackombud. Hon är drivande i Podemos (Vi kan) som skrällde i valet till Europaparlamentet. Teresa var nummer två på Podemos lista och blir en av fem ledamöter i EU-parlamentet. Hon är medlem i Fjärde Internationalens spanska sektion Izquierda Anticapitalista (Antikapitalistisk vänster). Innan dess var hon medlem i Izquierda Unida (Enad vänster), som hon lämnade i besvikelse. Men hon utesluter inte framtida samarbete mellan Podemos och Enad Vänster i en bredare vänsterfront.

Hur förklarar du ert genombrott i det spanska politiska landskapet?
Det har nog att göra med behovet av alternativ till de traditionella partierna. Vi vill i praktiken bedriva en konsekvent politik där vi vägrar att administrera nedskärningar. Jag tror det har med detta att göra, det är möjligt att vi har uppfattats som något som kan svara mot dagens behov.  Vi inger hopp, och bygger en organisation underifrån, helt fristående från regimens partier. Jag tror att det har varit till vår fördel.

Inför kommunalvalet 2015 – skulle det vara möjligt med en koalition med Enad Vänster?
Det är något som vi måste besluta i basgrupperna. Det är basgrupperna som kommer att bestämma vilken typ av samarbeten det kommer att bli. Vi förespråkar en radikal samhällsdemokrati, och försöker därför att genomföra den i praktiken, även i den egna organisationen.
Från början sa vi att vi inte ville vara en politisk kraft som sätter ihop listorna med kandidater centralt på partikontoret. Vi vill skapa möjligheter till delaktighet, där varje medlem deltar på ett likvärdigt sätt, och där alla medborgare kan påverka de förslag som tas fram. Basgrupperna beslutar om organisationens program, vilka vi går i allians med, och vilka kandidater som finns på listorna.
Vi måste vara konsekventa med att de som vi går i allians med inte accepterar nedskärningar eller att offentliga medel används till att rädda bankerna. Med det sagt, så menar jag att det naturligtvis är viktigt att tillsammans med andra politiska krafter, däribland Enad Vänster , försöka bilda en bred front mot nedskärningar.

Vilka frågor kommer Podemos att driva i Europaparlamentet?
Vi håller redan på att utarbeta ett förslag mot korruption som heter direktiv Villarejo. Andra frågor vi driver är att begränsa lönerna för parlamentarikerna och att begränsa antalet mandatperioder. Vi har bestämt att vi själva inte kommer att ta emot de 8000 euro som Europaparlamentet betalar till varje parlamentariker. Sådant fjärmar företrädarna från deras väljare som har kvalitativt annorlunda livsvillkor. I mitt fall kommer jag att fortsätta att få motsvarande min lärarlön, 1700 euro.
Vi har också börjat bygga allianser med andra europeiska krafter som driver krav om att vägra betala statsskulderna. Dessutom vill vi också slå fast behovet av att bygga en EU-institution helt annorlunda än den som finns idag. Det är idag omöjligt för medborgarna att få kontroll över institutionerna där besluten tas. EU-kommissionen består av teknokrater inne på sina kontor. Kommissionen fattar idag beslut som påverkar oss i vardagen men är helt kontrollerad av kapitalet. Vi ska ta fram förslag för att demokratisera den Europeiska Centralbanken, som idag leds av obskyra teknokrater utanför folklig kontroll.

Tror du verkligen att det går att ändra något från ett Europaparlament utan egentlig makt?
Det stämmer att det inte är i Europaparlamentet saker och ting kommer att förändras. Men vad det ger oss är för det första en möjlighet att visualisera en annan politisk praktik och ge oss möjlighet att lägga fram förslag tillsammans med politiska krafter i andra länder. Eftersom straffet för olydnad mot Trojkan är hårt, måste vi organisera oss på europeisk nivå och skapa en gemensam front. För det andra, är det också en bra plats för att avslöja en politisk kast som står över medborgarnas kontroll, och som helt åtnjuter straffrihet i de europeiska institutionerna.

Podemos använder ofta termen ”politisk kast”, men nu får ni alla fördelar som tillfaller en EU-parlamentsledamot. Är ni inte rädda för att bli en del av denna kast?
Vi försöker att vaccinera oss mot det. Bland annat genom att slå fast en högsta lön motsvarande tre minimilöner för våra parlamentariker. Vi har begränsat våra egna mandatperioder, eftersom vi förstår att mer än två mandatperioder gör den offentliga representationen till ett yrke. Basgrupperna har även möjlighet att när som helst återkalla sina företrädare i EU-parlamentet. Det är åtaganden vi Podemos-kandidater undertecknade innan vi ställde upp i EU-valet.

Och vad ska ni göra med resten av pengarna som ingår i era löner?
Det måste vi bestämma tillsammans, det är inte mina pengar, det är Podemos pengar. Jag kan tänka mig många användningsområden, bland annat att stödja rörelser som kämpar mot avskedanden, vräkningar, och mot nedskärningar inom hälsovård och utbildning. Det skulle vara ett bra sätt att återinvestera det som Europarlamentet tilldelar sina parlamentariker.

Kan du se dig själv flyga i första klass?
Nej, vi har skrivit under på att inte flyga i första klass. Det är symboliskt, men hjälper oss att inte bli fjärmade från dem vi representerar. Jag måste leva som mina väljare, måste ha samma lön som de jag representerar. Ingen representant för Podemos bör flytta från sitt bostadsområde, byta transportmedel, eller förändra sina levnadsvillkor bara för att de blivit parlamentariker. Varandet bestämmer medvetandet.
Våra framgångar beror på att vi fick medialt genomslag med ett konfrontativt budskap mot det rådande systemet, mot den politiska trojkan och mot de åtgärder som har genomförts sedan krisen började. Det innebär ett stort ansvar.

 

Intervju: Antikapitalistisk Vänster

Översättning: Alex Fuentes
Bearbetning: Marco Jamil Espvall

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.