Teresa Rodríguez till Europaparlamentet?

TeresaPodemos

Teresa Rodríguez, gymnasielärare från Cádiz, är nummer 2 på Podemos lista till Europaparlamentsvalen den 25 maj. Hon är också aktivist i Izquierda Anticapitalista (Antikapitalistisk Vänster), Fjärde Internationalens spanska sektion.
Enligt de senaste opinionsundersökningarna finns det en hyfsad chans att Teresa Rodríguez blir invald i Europaparlamentet.
Podemos grundades för fyra månaders sedan och har gått från ingenting till mer än 300 basgrupper i hela Spanien. Den intresserade kan läsa vad jag tidigare har skrivit om Podemos i Internationalen nr 13 och 15 2014.

Rodolfo Garcia

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.