Skolverket förstår inte läroplanen

999837_641797399218775_267846786_n

Inför riksdagsvalet har en del rektorer bestämt sig för att bjuda in det rasistiska SD till sina skolor. I samband med förra valet bjöd många rektorer endast in de partier som sitter i Europaparlamentet – men inte i år. Detta har lett till att även SD har fått komma och sprida sitt rasistiska hatbudskap i skolorna. Trots elev- och föräldraprotester har dessa rektorers beslut stått fast. På Agneberg gymnasium i Uddevalla meddelade skolledningen för ett tag sedan att om eleverna skulle dela ut flygblad där det stod att SD är ett rasistiskt parti som man inte ville ha in på gymnasiet, skulle elevernas flygblad beslagtas av skolledningen. När eleverna kom med banderoller (Studenter mot rasism) kallade rektorn på polisen.
”Skolväsendet vilar på demokratins grund”. Med dessa ord inleds den svenska läroplanen. SD:s människosyn och politik vilar på en motsatt grund. Den går emot skolans värdegrund (människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och solidaritet med utsatta människor) som utgör själva fundamentet för rektorer som har det yttersta ansvaret i skolan. Att rasism, främlingshat och islamofobi är raka antitesen till respekt för människors olikheter och lika värde torde stå klart för var och en. Att välkomna SD till skolan innebär att man säger ja till att normalisera en politik som skapar avsky och segregering grupper emellan. Att försöka sätta munkavel på elever, som förstår att ta avstånd från rasism och värna om demokratiska värden, och dessutom hota dem med polisen är detsamma som att säga att rasism är rumsren och antirasism brottslig verksamhet. Sedan när blev det odemokratiskt att bekämpa ett parti som står för rasism i skolan? Skolan är en avgörande institution när det gäller att socialisera och skapa framtidens demokratiska medborgare. Därför är det också av avgörande betydelse att skolledningar utgår från det som är skolans uppdrag och inte tar på sig rollen som medlöpare till rasism och nazism.
Är en rektor tvungen att ta in ett parti i skolan som vill deportera människor som i åratal bott i Sverige, ett parti som öppet beskriver muslimer som ”det största hotet” Sverige står inför? Det finns sorgligt nog rektorer som hävdar att de är tvungna att ta in SD i skolan och hänvisar till byråkrater på Skolverket.
Är inbjudan att sprida ett rasistiskt budskap ett ställningstagande som är förenligt med vad som står i skollagen och läroplanen? Inte alls, åtminstone enligt skollagen och läroplanen. I läroplanen står det klart och tydligt att ”sådana tendenser ska motverkas aktivt”. Men tvingar ändå inte Skolverket en rektor att bjuda in ett rasistiskt parti till skolan i stället för att denne aktivt ska ”motverka” det? Ulrika Lindmark, jurist på Skolverket, säger att man inte kan hindra ett rasistiskt parti att komma till skolan; eftersom ”man ska bjuda in objektivt”. Vad innebär det?

Andreas Pettersson är jurist och forskare vid Umeå universitet och han sågar byråkraternas tolkning vid fotknölarna: det är ”en synnerligen tveksam tolkning gällande företrädet hos objektivitetsprincipen i regeringsformens 1 kapitel 9 § som justitieombudsmannen Kerstin André gjorde 2007”. Vidare hävdar han att ansvaret faller tungt på Skolverket.
Frågan kvarstår. Innebär denna ”objektiva” tolkning som ifrågasätts av Petterson att rektorn måste bjuda in alla partier som finns oavsett vilken dravel ett kränkningsparti som Svenskarnas parti vill servera eleverna? Alla partier ska behandlas lika, säger Skolverkets byråkrat utan att blinka, uppenbarligen även helgjutna nazistiska partier som Svenskarnas parti. Den enda slutsats som kan dras är att sådana formalister inte har en susning om vad som står i skollagen och läroplanen och att man därför diskvalificerar sig själva som tänkande analytiskta ämbetsmän. Låt oss komma ihåg att analytisk förmåga för övrigt är en av de förmågor som läroplanen säger att eleverna ska utveckla, men det gäller tydligen för elever, inte för skolbyråkrater.

För en rektor som är grundligt insatt i i vad som står i skol­lagen och läroplanen leder ofoget med objektivitetsprincipen som Skolverkets byråkrater mumlar om, obevekligt till en logisk slutledning: Om man ska behandla alla partier opartiskt kan aldrig partiernas behov vara överordnade skolans huvud­uppdrag. Skolan är ingen allmän plats. Detta innebär följaktligen att skolledningens förhållningssätt ska vara intimt sammankopplat till den principiella värdegrund som finns inskriven i skollagen och läroplanen. Om rektorn vill bjuda in alla partier, men inte rasistiska, nazistiska och fascistiska: Då återstår bara att vara opartisk och inte inbjuda ett enda parti. Så måste det förbli tills Skolverkets byråkrater och jurister lär sig läxan och knäcker skolans demokratiska kod.

Alex Fuentes

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.