Skenet bedrar på Wall Street

24 maj 2014

Böcker, Förstasidan, Kultur

Wall Street, New York. Foto: Emma Lundström

Daniel Kahneman, som fick Nobelpriset i ekonomi 2002, beskriver i sin bestseller Thinking, Fast and Slow ((Penguin 2012) spännande erfarenheter från Wall Street som rör säkerhet vid aktiebedömning. Köpare tror att priset är stigande och säljare att det är fallande. Båda tror förstås att de har rätt.
En av Kahnemans elever, Terry Odean, analyserade resultatet av närmare 200 000 transaktioner under en sjuårsperiod. Vilket var utfallet när, de oftast manliga, aktiemäklarna sålde eller köpte? Stämde deras förväntningar?
Odean fann att i genomsnitt steg de aktier som den enskilde mäklaren sålde avsevärt mer än de som köptes. Eftersom detta gäller genomsnittet gick det förstås bättre för vissa mäklare och sämre för andra. Aktiva mäklare hade sämst resultat och det gick bättre för kvinnliga mäklare.

Själv inbjöds Kahneman att tala inför en samling investeringskonsulter som var rådgivare till mycket rika kunder. På begäran fick han tillgång till data som summerade resultatet av 25 rådgivares verksamhet under en åttaårsperiod. Det årliga resultatet för var och en avgjorde deras bonus.
Kahneman rangordnade rådgivarna efter resultat för varje enskilt år och fann till sin förvåning att bonusbelöningarna enbart berodde på slump och inte på någon bestående kompetens. Rådgivarna hade helt enkelt tur vissa år och otur andra. Själva kände de sig dock inte alls som spelare utan som mycket kompetenta yrkesmän som gav värdefulla råd. Men om de kastat tärning hade de fått samma resultat.
När aktierådgivarna informerades om detta sopades fakta mycket snabbt under mattan och det meningslösa spelet fortsatte – mellan parter som fanatiskt uppehöll skenet av att de bedrev en förnuftig verksamhet.
Inom affärskulturen i allmänhet vårdas på samma sätt föreställningen att det är förmåga och särskild kompetens som leder till framgång. Kahneman visar övertygande att även där är det slumpen som avgör vem som lyckas och vem som misslyckas. Det gäller att ha turen på sin sida. Varför är det så svårt att erkänna?

Lars Lundström
Foto: Emma Lundström

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.