Läkemedelsindustrin borde ägas gemensamt

23 maj 2014

Debatt, Förstasidan, Opinion

800px-Laboratorium

Amerikanska Pfizers försök att köpa upp Astra Zeneca har oroat många. Brittiska regeringen, svenska regeringen och fackförbundet IF Metall har reagerat. Metallordföranden vädjar liksom den svenska regeringen till aktieägarna att inte sälja. Astra Zenecas ledning har sagt nej men kan tänka sej att ändra sej om budet höjs 10 procent. Gemensamt för de som oroar sej är att de tror att forskning kan flyttas och jobb försvinna. Astra kan helt enkelt försvinna från Södertälje.
Gemensamt för regeringarna och fackförbunden är också att de inte ifrågasätter grunden för att detta kan ske. De ifrågasätter inte att det är upp till aktieägare och kapitalister att bestämma över var och hur läkemedelsforskning ska bedrivas och läkemedel produceras. Astras forskning har ju för övrigt Astraledningen själv flyttat från Södertälje.
Enligt min mening är profitstyrd läkemedelsproduktion och försäljning lika fel som vinster i välfärdssystemen. Det fanns en tid (så sent som på 60-talet) då även SSU drev frågan om läkemedelsindustrins förstatligande. Idag gör inte socialdemokratin det. Tyvärr.

Anledningen till att läkemedelsindustrin bör vara offentligt ägd är självklar. Sjukdomsbekämpning ska inte vara profitstyrd. Den är det idag. Det är vinstförväntningar som styr en stor del av forskning och produktion. Många forskare har pekat på att bristen på läkemedel mot tropiska sjukdomar beror på att de som behöver dessa inte har någon köpkraft. Se också hur profitintressena lett till ohämmad försäljning och användning av antibiotika som hela tiden ökar risken för nya resistenta bakteriestammar.

Idag hotas verksamheten i Södertälje. Läggs Astra ned så tappas enormt mycket kompetens och tusentals blir arbetslösa. Läkemedelsproduktion måste styras demokratiskt. Den måste vara folkägd. Regeringarnas och IF Metalls vädjanden är just bara vädjanden. Profit­intressenas makt över våra läkemedel måste brytas.
Peter Widén

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.