”Gigantisk felinvestering”

23 maj 2014

Förstasidan

Bilkö.

”Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.” Så skriver Trafikverket på sin hemsida om motorvägsleden som de nu fått rätt att ta mark i anspråk för att bygga.
Rätten kommer sig av att regeringen, efter ett överklagande förra året, prövat och slagit fast arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Leden har vunnit så kallad ”laga kraft” och Trafikverkets generaldirektör tycker att det är ett ”avgörande steg framåt” för Stockholm.

Fredrik Reinfeldts Alliansregering har flera gånger lovat utbyggd kollektivtrafik men i verkligheten läggs allt krut på Förbifart Stockholm som beräknas komma att kosta mellan 40 och 60 miljarder kronor. Bland annat har regeringen sett till så att trängselavgifterna går oavkortat till motorvägsbyggen, där Förbifart är i fokus. Trots att en folkomröstning om trängselskatt i Stockholm visade att stockholmarna ville att intäkterna skulle gå till ”investeringar i kollektivtrafik och vägar”. I november skrev Vänsterpartiets Jens Holm i ett debattinlägg i DN att ”Problemet förstärks av att regeringen fastställt en ekonomisk ram för infrastruktursatsningar 2014–2025 som kraftigt brister i statliga investeringar för hållbara transporter och därmed förstärker klimatproblemen i stället för att lösa dem”. Han skrev också att Vänsterparitet istället vill satsa på det som staden verkligen behöver: nya tunnelbanelinjer, utökad pendeltågskapacitet, tvärlinjer, fler bussar och kraftig utbyggnad av cykeltrafiken. Därför anslår vi nya medel för detta; i riksdagen, länet och Stockholms stad.

Även om det ser ut som att Förbifart Stockholm är oundviklig ger inte motståndarna upp. Hoppet sätts till att det återstår flera rättsliga prövningar innan bygget kan genomföras på allvar. Till hösten planeras det bland annat för huvudförhandlingar i Mark och miljödomstolen om de miljötillstånd som projektet behöver för att få leda bort grundvatten och bygga tre tillfälliga hamnar.
Vänsterpartiet i Stockholms stad meddelar att de inte kommer att släppa frågan och kallar Förbifart Stockholm för en ”gigantisk felinvestering”. Gruppledaren, Ann-Margarethe Livh, menar att ”motorvägen ökar bilismen i en tid när vi behöver minska utsläppen drastiskt”
Rikard Warlenius, fullmäktigekandidat för Vänsterpartiet och doktorand i humanekologi, påpekar dessutom att 14 detaljplaner har överklagats och att dom enbart har fallit i ett av fallen. Han anser att det handlar om hur vi väljer att rösta i år: ”Väljarna avgör om vi ska satsa 50 miljarder på utsläpp eller kollektivtrafik.”
Rättsprocesserna beräknas vara avklarade tidigast nästa år.

Emma Lundström

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.