Expressens stolpskott om Balkanrevisionismen

980110-F-7866P-529

I Expressen 25 april utlovades en granskning av ”folkmordsförnekarna”. Det vill säga debattörer som vill förvränga historien om krigen i Jugoslavien genom att förminska de serbiska nationalisternas brott. Men Expressen levererar en tunn soppa. Syftet verkar mest vara att boosta folkpartisterna Jasenko Selimovic och Fredrik Malm. Vad det kokar ner till är att en sossepolitiker i Uddevalla och en svensk TV-underhållare har haft samröre med tämligen betydelselösa organisationer.

I ett tresidigt reportage rubricerat ”Profilerna som stöder folkmordsförnekarna” utlovas, i Expressen 25 april, en granskning av dem som brukar kallas Balkanrevisionister. Med detta avses debattörer som vill förvränga historien om krigen i ex-Jugoslavien, i synnerhet Bosnien, genom att förminska de serbiska nationalisternas brott.
Revisionisternas metod är att pedantiskt fokusera på oväsentligheter, till exempel på vilken sida om taggtråden det brittiska TV-teamet stod när de fotade den utmärglade lägerfången Fikret Alic i Trnopolje hösten 1992, och att kasta om kronologin så att till exempel Tysklands erkännande av Kroatien den 23 december 1991 påstås ha lett till belägringen av Dubrovnik, som började i oktober 1991, och till blodbadet i Vukovar i november samma år. Givetvis blir man inte revisionist genom att kritisera västmakternas roll, eller ifrågasätta Haag-tribunalens domar, eller fokusera på förbrytelser mot serber, allt ifrån kroatiska förintelselägret Jasenovac under andra världskriget till fördrivningen av serber från Kosovo efter NATOs bomber 1999.
Under sent 90-tal och tidigt 00-tal hade Balkanrevisionisterna inflytande inom vänstern, i Sverige tydligast vid Ordfrontfejden 2003. Sedan har fokus flyttats, men vi får inte glömma Balkan. Det var ett skäl till att jag hade förväntningar på Expressens text. Ett annat var att två av Sveriges kunnigaste balkanjournalister, Peter Kadhammar och Per Svensson, i Expressen skrev om lägren, massakrerna och våldtäkterna i Bosnien redan innan dessa blev prio för Vita huset. De lyfte också blicken över vänster/höger-polariseringen, Kadhammar med boken Berättelsen om Srebrenica och Svensson i den tvärpolitiska Sarajevolistan i EU-valet 1995.

Som kontrast levererar Expressen 2014 en tunn soppa, kokad på en ännu tunnare spik, eller nubb. Syftet verkar vara att boosta folkpartisterna Jasenko Selimovic, tredje namn på fp:s lista i EU-valet, och Fredrik Malm, som troligen hoppas att vi glömt när han 2006 hyllade Israel för dess ”killer instinct”. Detta par utmålas, tillsammans med Rolf Porseryd på TV4, av Expressen som modiga sanningssägare omgivna av ”allt starkare” förnekare.
Vad det kokar ner till är att en sossepolitiker i Uddevalla och en svensk TV-underhållare med bosnien­serbiskt ursprung har guilt-by-association genom något slags samröre med organisationerna Sanning Åt Alla (SÅA) och Justitia Pax Veritas (JPV). Medan SÅA är en tämligen betydelselös Facebookgrupp, fick JPV:s skribent Spasoje Marjanovic i fjol viss uppmärksamhet för ett par inlägg i Aftonbladet. Selimovic inledde sitt svar till Marjanovic med att kritisera Aftonbladet för att dennes text fått publiceras (AB 3/12 2013).

Oavsett vad Fp säger, ryms Marjanovics inlägg klart inom den seriösa Balkandebatten. Hans perspektiv liknar Erik Wijks resereportage (se boken Ont blod, 2001) och han har likt Wijk, men olikt taggtrådsanalytikerna på Ordfront och Spiked, ett levande intresse för händelserna och folket på Balkan. Jag har flera gånger polemiserat mot Wijk, och skulle gärna debattera med Marjanovic, men aldrig med kritiken riktad mot att deras texter fått tryckas.
Expressen beskriver Uddevallasossen och TV-underhållaren som ”inflytelserika”! En tredje som utmålas så, och benämns ”sportprofilen”, är ordföranden för White Eagles i den svenska basketseriens näst högsta division. Han startade tydligen SÅA på Facebook.
Uddevalla-sossen påstås inte ens förneka folkmord, bara vilja ”ge en bredare bild” av Bosnien. TV-underhållaren vacklar i frågan om det var folkmord, och ”ställer sig även bakom” den serbvänliga filmen Staden som offrades. Den sändes i SVT 2011 och beskrivs av Expressen som ”startskottet” för en Balkanrevisionism som i själva verket har 20 år på nacken. Det framgår inte vad TV-underhållaren har för koppling till filmen, mer än att han tycker den var berättigad att sända för att ”man kanske är intresserad av att se en annan bild av en konflikt”, samt är ”vän” med basketledaren, som gillar filmen. Att en serb blir vän med en landsman med fel åsikter är tydligen skumt. Det skulle väl aldrig hända en svensk i exil?
Expressen citerar i kursiv stil att JPV:s talesman finner Haag-tribunalen ”kontroversiell”; så får man tydligen inte tycka. Så tycker dock företrädare för alla sidor i Balkankrigen. Att tribunalen bara kritiserats från serbiskt håll är en seglivad myt. I själva verket rasar kroater mot att Jugoslaviska armén JNA:s kapten Miroslav Radic friades för sin roll i Vukovar, muslimer mot att bosnienserbiske ledaren Radovan Karadzic inte fälldes för folkmord vid den etniska rensningen av Bosnien 1992, albaner mot friandet av Serbiens president under Kosovo-kriget 1999 Milan Milutinovic (Slobodan Milosevic var då president över ”Rest-Jugoslavien” bestående av Serbien och Montenegro) och makedonier mot att inrikesminister Ljube Boskoski överhuvudtaget åtalades för konflikten med albanska separatister 2001, som skördade cirka 100 dödsoffer jämfört med runt 100 000 i Bosnien.

Expressen finner också suspekt att JPV tar de många skiljaktiga meningarna i Haag-tribunalens domar till intäkt för att frågorna inte är lätta, dvs. att domarna enligt JPV ”går att ifrågasätta” (är detta Pravda eller Expressen?). Jurister brukar se skiljaktiga meningar, liksom att överinstansen ändrar underinsatsens dom såsom skedde bland annat i rättegången mot Kroatiens general Ante Gotovina, just som ett uttryck för att verkligheten är komplicerad. Är rätten oenig vinner majoritetens linje, men denna juridiska truism vågar Expressens skribenter inte ens hävda själva. Istället ringer de upp en funktionär i Haag för att få ett pratminus till den djärva tesen att ”den slutliga bedömningen bygger dock på stöd från en majoritet av domarna”, i syfte att illegitimera JPV. Grävande journalistik på hög nivå!
Artikeln har en ”faktaruta” där ”startskottet” (Expressens nya favoritord?) till krigen påstås vara ”Kroatiens och Sloveniens självständighetsförklaring 1991”. Detta är, ironiskt nog, Balkanrevisionisternas syn. Hela JNA:s och Milosevics kuppande från slutet av 80-talet, dödandet i Kosovo av 24 albaner när gruvstrejken i Trepca slogs ner våren 1989 och av 33 albaner när tanks rullade in på Pristinas gator i februari 1990, samt att Milosevic i januari 1991 öppet kungjorde sina krigsplaner, är sådant som revisionisterna brukar mörka, men Expressens reportrar verkar inte ens känna till det.
Många anser att FN, EU och västländerna svek Bosnien. Bland annat stoppades införsel av vapen. Det höll länge Bosnien, vars hemvärns vapendepåer länsats av JNA, försvarslöst mot bosnienserbiska armén VRS som tagit över tungt artilleri och ledarskap, bland annat krigsförbrytargeneralen Ratko Mladic, från JNA. Genom sitt favoriserande av VRS fick FN-trupperna i folkmun öknamnet ”Serbprofor”. Ökända är bilderna där brittiske generalen Michael Rose skrattar med Mladic 1994, och där holländska befäl skålar i champagne med samme Mladic vid Srebrenicas fall 1995. Några månader senare pressade Bill Clinton fram Daytonavtalet just när Bosniens armé var på väg att återta större områden, och lade grunden till dagens icke-fungerande bosniska stat. Här kan vi snacka inflytelserika personer.

Nu när Europa brinner igen finns skäl att, med genuint öppet sinne, diskutera vad som gick fel i Bosnien och vad vi kan lära av det. Istället låter Expressen två klåpare, som verkar helt oinsatta i tidigare debatter, fånga obskyra figurer från kommentarfält på nätet för att underbygga en tes om ”allt starkare krafter” inom Balkanrevisionismen. Om jag tillhörde sistnämnda, i verkligheten ganska trötta och grånande läger, skulle jag av Expressens text ha fått min största kick på ett decennium och utbrista: Var detta allt de hade att komma med?
David Munck

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.