Dror Feiler: ”Jag vill representera de orepresenterade”

Dror Feiler Foto PL 010

Dror Feiler, känd palestinaaktivist och konstnär, ställer upp i EU-parlamentsvalet för Vänsterpartiet. Några av de frågor han helst vill lyfta i politiken är internationell solidaritet, global rättvisa och kultur. Men han ser sig inte som någon vanlig politiker.
– Om du inte ger dig på politiken, så kommer politiken att ge sig på dig, säger Dror Feiler när
Internationalen träffar honom för en intervju.
– Jag tror att politiken mår bra av att andra sorters röster hörs. Jag är ingen professionell politiker, hela mitt liv har jag jobbat med konst och kultur och musik. Därför talar jag på
ett helt annat sätt än politikerna, säger han.
– Hela sättet att prata om politik måste förnyas, säger Dror Feiler och vänder sig mot att det språk som professionella politiker talar ofta låter klokt men samtidigt inte säger något egentligen.
Alla politiker vill framhäva att de står för ”bra” saker. Ingen skulle till exempel säga att de är för miljöförstöring, påpekar Dror Feiler, men bara för att politiker säger att de vill ha en bättre miljö betyder det inte att de verkligen arbetar för det.
– Jag vill istället fråga väljarna, vad är ni beredda att avstå för att kunna rädda klimatet,
vilka ekonomiska uppoffringar är man beredd att göra som individ och nation? Då blir det en
riktig diskussion som kan leda till konkret handling, säger han.

Vänsterpartiet är emot EU, men eftersom Sverige är med i EU går det inte att bojkotta EU-parlamentsvalet, menar Dror Feiler.
– Bojkott av valet lämnar fältet öppet för de borgerliga politikerna. Jag vill inte lämna över Palestinafrågan till Gunnar Hökmark och Lars Adaktusson eller Cecilia Wikström. Jag vill inte lämna fältet öppet i Ryssland- och Ukrainapolitiken för Anna Maria Corazza Bildt, säger han.
– Det är viktigt med röster i parlamentet som säger ifrån mot den nyliberala politiken i EU, en politik som i grund och botten är mot folket. EU säkrar storfinansens hegemoni och banden mellan staten och kapitalet. Den frågan tas upp för lite, systemkritiken lyser med sin frånvaro, säger han.
Samtidigt har Dror Feiler inga stora förhoppningar om att kunna ändra den nyliberala politikens framfart i Europa.
– Men jag kan bli som grus i maskineriet, säger han.
Dror Feiler förespråkar i dagsläget inte att Sverige ska lämna EU.
– Men jag vill att EU ska vara mindre klåfingrigt i svensk politik, säger han.
Han tycker därför också att det är beklagligt att EU-valet har hamnat i skuggan av det kommande svenska riksdagsvalet, eftersom EU lägger sig i 60-80 procent av den svenska politiken.

Dror Feiler ser också mycket oroligt på det frihandelsavtal mellan EU och USA som just nu förhandlas fram mer eller mindre i det fördolda.
– Till att börja med är det en stor fara för demokratin, genom att man ger amerikanska multinationella företag rätten att stämma Sverige ifall vi skulle anta lagar som anses vara
emot konkurrensfriheten. Till exempel skulle Philip Morris kunna stämma svenska staten ifall vi inför lagar som får folk att röka mindre. Storbolagen kommer att ha en ekonomisk hållhake på vår demokratiskt valda regering, säger Dror Feiler.
– För det andra så vill USA att kulturen också ska innefattas av detta frihandelsavtal, vilket innebär att stöd till kultur kommer att bannlysas eller bli väldigt begränsat. För USA hävdar att om vi stödjer vår kultur med olika bidrag, så snedvrider vi konkurrensen, säger han.
Viktigt för Dror Feiler är också kampen mot rasismen och fascismen.
– Fascistiska och högerextrema partier och rörelser har ett uppsving i hela Europa, och kan få ett stort inflytande i EUparlamentet. Om vi har verklig otur kan de komma att ingå i allians med det konservativa blocket, som svenska Moderaterna är med i. Att lyfta upp det antifascistiska och antirasistiska arbetet är därför mycket viktigt. Det går inte att bara bedriva human flyktingpolitik utan att också bedriva antifascistiskt arbete, för det hör ihop, säger han.
– Jag tror att vi måste skapa en antifascistisk front över hela Europa.

Vilka är det du vill representera om du blir invald i parlamentet?
– Jag vill representera de orepresenterade. Men om jag blir vald eller inte är inte huvudfrågan. Det jag främst vill göra är att driva en politisk kampanj tillsammans med
Vänsterpartiet för att öka människors medvetande om deras situation, om orättvisorna, och att de ska förstå att de faktiskt kan göra någonting åt saken, säger Dror Feiler.
– Självklart vill jag att de som delar Vänsterpartiets politiska syn ska rösta på oss, det vill säga för socialism och en rättvis fördelning av resurserna i samhället. Men jag vill också få dem som inte röstar för att de har tröttnat på politiken att vakna upp. Jag vill få flera invandrare att rösta. Det är många invandrare som inte röstar för att de tror att ingen bryr sig om deras frågor.
– Eftersom jag i grunden är konstnär så tror jag att inspiration och vision är viktigt i politiken. Jag vill använda konstnärliga och fantasieggande metoder. Jag tror att vi på vänsterkanten har lidit stora nederlag, mycket på grund av att högerblocket har haft den ideologiska dominansen och tolkningsföreträdet i alla frågor. Man säger att socialismen har förlorat. Det finns nästan ingen människa som vågar tänka att ett annat politiskt system är möjligt. Vi har berövats förmågan att drömma drömmen. Vi kan väldigt lätt föreställa oss jordens undergång, katastrofer, pandemier. Men få kan föreställa sig ett samhälle som inte bygger på kapitalistisk grund. Jag vill prata om det, säger Dror Feiler.

– Jag vill inte ge folk svar på allting, jag vill att de ska börja ifrågasätta. Jag vill att de ska börja tänka på riktiga frågor. Inte ”hur mycket skatt vill du betala?”, eller frågor som ”hur många barn ska det få vara i varje skolklass?”. Då blir man inlåst i sitt tänkande.
– Men om jag säger som Rosa Luxemburg: ”Den som inte rör sig, kan inte höra sina bojor”, då kan folk börja fundera på det och se de större frågorna. Jag vill bryta det vedertagna politiska sättet att tänka, och få folk att själva börja ställa frågor, säger Dror Feiler.

Per Leander

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.