Danska Enhetslistan fortsätter som öppet parti

Enhedslisten talesperson Johanne Schmidt-Nielsen

Vid danska Enhetslistans årsmöte förra helgen tog delegaterna ställning för partistyrelsens förslag om att rösta nej till riksdagsledamöten Christian Juhls förslag om att det radikala vänsterpartiets medlemmar inte längre skulle kunna vara aktiva i ett annat parti.
Juhl och fem andra motionärer ville att partier som Socialistiska Partiets systerorganisation Socialistiska Arbetarpartiet, Internationella Socialister och Danska Kommunistpartiet skulle upplösa sig själva eller finnas kvar bara som mycket lösa organisationsstrukturer och i praktiken avstå från att i demokratiska diskussioner hävda egna politiska strategier och upprätthålla egna internationella kontakter. Motionärerna menade att partiernas existens bara var en onödig kvarleva från den tid för tjugofem år sedan när Enhets­listan bildades av bland andra dessa småpartier för att de tillsammans skulle kunna säkra platser i danska riksdagen.
Men partistyrelsen rekommenderade avslag och det med en mycket enkel motivering:
”Det framgår helt klart i stadgarna att man inte ska motarbeta Enhedslisten och det finns inte behov för något mer”.

En inställning som alltså fick stöd av årsmötet och det öppna, framgångsrika danska vänsterpartiet kan nu fortsätta med att arbeta efter samma organisatoriska recept som tidigare. Ett upplägg som självklart kräver återhållsamhet, ödmjukhet och att självständiga ideologiska strömningar i partiet inte arbetar med småskuren parasitism utan som Enhedslistans lojala och bästa byggare. Ett recept som fungerat också för grekiska Syriza och som borde smaka också för det svenska Vänsterpartiet.
Göte Kildén

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.