Vad händer med välfärden om de rödgröna vinner valet?

11 april 2014

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Den rödgröna oppositionen frågades ut på ABF i Stockholm

Den rödgröna oppositionen frågades ut på ABF i Stockholm

 

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd bjöd in representanter för de rödgröna partierna till ett offentligt möte på ABF i Stockholm, för att ställa politikerna till svars om vad de kommer att göra för välfärden ifall oppositionen vinner valet.
– Alla vet att Alliansen försvarar det nuvarande systemet med privatiseringar och vinstuttag, men vi vet inte vad de rödgröna står för, sa Maria Sundvall från Folkkampanjen som öppnade och höll i mötet.

Först ut var frågan om skolorna.
– Jag och Miljöpartiet säger nej till vinster i välfärden och vill inte att man ska få driva skolföretag med vinstsyfte. Jag tror att om man tar bort vinstincitamentet, så kommer man också att komma åt det här problemet med oseriösa aktörer. Miljöpartiet anser dock att friskolor med ideella aktörer fortfarande ska få verka. Vi tror att de kan bidra, och därför vill vi att elever i fortsättningen ska få välja mellan skolor med olika pedagogiska inriktningar, sa Annika Hirvonen från Miljöpartiet och förklarade att hon därför inte var emot skolpengssystemet.
– Skolan idag är en krisbransch för eleverna, lärarna och föräldrarna. Vinnarna är riskkapitalisterna. Den här skolan slår jättehårt mot framför allt arbetarklassens barn. Det är inte så att Wallenberg vill utveckla pedagogiken i svensk skola, Wallenberg vill plocka pengarna ur skolan. Vi har varit väldigt tydliga från Vänsterpartiet med att vi är emot vinstuttagen. Ta bort vinsterna, skolpengen och det fria skolvalet, sa Karin Rågsjö från Vänsterpartiet.
Veronica Palm från Socialdemokraterna menade att man måste se över behoven för vilka skolor som behöver extra resurser, och att systemet med skolpeng behövde ses över. Men hon var inte emot friskolesystemet och privatiseringarna.
– Ingen vill ha tillbaka ”sjuttiotalets skolsystem” genom förstatligande. Vi socialdemokrater är emot stora vinstuttag, men vi tror inte att lösningen är att sätta upp ett plakat där det står att vi förbjuder vinster, för företagen är listiga och kan gå runt det.
Däremot kan man genom öppenhet och kontroll begränsa företagens vinstuttag i skolorna, menade Veronica Palm.

Nästa fråga handlade om sjukvården, och bland annat om huruvida partierna ville höja lönen för sjuksköterskorna.
– Det som skiljer oss från de borgerliga är att när vi styrde försökte vi föra en personalpolitik. Det görs inte idag. Vad gäller adekvata löner, så är paradoxen den att det finns ju pengar. Stockholms landsting gjorde 2012 ett överskott på 2 miljarder kronor, och förra året 1 miljard. Varför borgarna väljer att snåla med budgetarna till sjukhuset har jag väldigt svårt att förstå, sa Dag Larsson från Socialdemokraterna.
– Vi är det enda parti som har varit tydligt med 25 000 kronor i ingångslön för sjuksköterskor, och vi har räknat på det i vårt alternativa budgetförslag, sa Håkan Jörnehed från Vänsterpartiet.
– Miljöpartiet säger nej till besparingar i vården. Sjukhusen måste få de resurser som de behöver. Som av en händelse så är den här skattesänkningen som Alliansen har gjort ungefär lika stor som de besparingskrav som ligger på sjukhusen. Om man inte tvingar sjukhusen att spara hela tiden, så finns det utrymme för löneökningar, sa Helene Öberg från Miljöpartiet.

Därefter diskuterades äldreomsorgen och Lagen om valfrihetssystem (LOV) som enligt kritikerna innebär att vården blir sämre till följd av de privata hemtjänstföretagens vinstmaximeringar.
– Vi vill avskaffa LOV, så om vi sitter med i en regering ska vi verka för att den försvinner. Problemet med den fria etableringen är att de här hemtjänstföretagen etablerar sig där det finns ”kunder”, inte där det behövs mest vård, sa Håkan Jörnehed från Vänsterpartiet.
– Vi är inte emot LOV och den kan funka bra för att organisera ideell sektor om det finns de som vill vara med och hjälpa till i hemtjänsten. Det centrala problemet är att det finns ett vinstintresse i botten som gör att man hela tiden pressar ner kostnaderna istället för att bedriva en så bra vård som möjligt, sa Annika Hirvonen från Miljöpartiet
– Vi vill avskaffa tvångs-Loven. Det måste vara upp till varje kommun själv att bestämma på vilket sätt man säkrar varje medborgares rätt till en bra hemtjänst. Det viktigaste är att de som arbetar i hemtjänsten trivs med det för då får vi också bra vård, men då måste man ställa krav på kollektivavtal och resurser. Man kan ställa krav på meddelarfrihet, rätt till heltid och scheman utan delade turer, och bra och trygga anställningsvillkor så att tjejerna inte sitter och gråter vid köksborden, sa Veronica Palm från Socialdemokraterna.

Johnny Nadérus, vice ordförande för SEKO Stockholm, tog upp frågan om SJ och påpekade att för femton år sedan hade Sverige de bästa järnvägarna i Europa, och idag är vi näst sämst.
– Det är fullkomligt självklart att återinföra underhållet av järnvägarna i statlig regi, men att helt åternationalisera järnvägsverksamheten är svårt. Det är ett problem att vi nu har släppt ut så många privata entreprenörer på spåren, vi vill gärna undvika att hamna i EU-domstolen, sa Dag Larsson från Socialdemokraterna.
– All infrastruktur i ett land ska det landet äga, inte leasa ut till kreti och pleti AB. Vi var emot avregleringen och vi var det enda parti som var det. Men det går att återreglera. SJ ska vara till för kunderna, det vet vi alla här att så är det inte idag. Och det ska inte vara farligt att åka tåg, det är det idag, sa Karin Rågsjö från Vänsterpartiet.
– Miljöpartiet vill satsa otroligt mycket mer på järnvägen i Sverige. Problemet är att man istället för att satsa, så tar man pengar bort ur bolaget. SJ ska ha ett samhällsuppdrag. Priserna på tåg är så höga att folk istället väljer att flyga, vilket är skadligt för miljön. De som trots allt betalar dyra pengar för tågbiljetter kan inte lita på att komma i tid, sa Annika Hirvonen från Miljöpartiet.

Nästa fråga handlade om bostadskrisen och höjda boendekostnader.
– Det är helt rimligt att använda en del av de gemensamma resurserna till nybyggen och renoveringen av allmännyttan. 40 miljarder rinner ut ur statskassan till ROT-bidrag varje år, jag använder också hellre en del av de pengarna till att bygga nya hyresrätter. En socialdemokratiskt ledd regering kommer sätta upp ett produktionsmål för att öka bostadsbyggande, men jag tror att det kommer att ta ett tag. Vad gäller ökade boendekostnader så vill vi inte lösa det problemet genom flera bidrag, utan se till så att folk har arbete och vettiga löner, sa Veronica Palm från Socialdemokraterna.
– Vi kan politiskt återta makten från marknaden och bygga schyssta och billiga bostäder, för det kan man göra. Vi ska inte ha allmännytta som är vinstmaximerande. I Stockholm har man sugit ut 4,9 miljarder på två år ur de allmännyttiga bolagen, och den vinsten har inte gått till återinvestering i bostäder. Vi måste ha en mycket strängare lagstiftning mot hyreshöjningar. Ta makten över bostäderna säger jag, sa Karin Rågsjö från Vänsterpartiet.
– Jag är kommunalpolitiker i Sundbyberg, och där bygger vi faktiskt nya hyresrätter. Det är ganska unikt idag, men det går att göra, sa Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
– Upprustningen av miljonprogrammen som nu pågår behövs, men då ska man komma ihåg att hyresgästerna redan har betalat för det här genom sin hyra under en väldigt lång tid. Därför håller det inte att komma i efterhand och chockhöja hyrorna, sa Helene Öberg från Miljöpartiet.

Nästa område behandlade sjuk- och socialförsäkringssystemet, som enligt kritikerna har utvecklats från ett solidariskt försäkringssystem till ett bestraffningssystem av sjuka och arbetslösa som istället för att få den hjälp de behöver bedöms som potentiella fuskare.
– Försäkringskassan bedriver en klappjakt på sjuka idag, men det är ett politiskt beslut att de ska göra det. Det är inte så att personalen är elak utan de har fått det här i direktiv, sa Karin Rågsjö från Vänsterpartiet.
– Du blir inte friskare för att du är fattigare, därför måste vi ha ett bra försäkringssystem för dem som blir sjuka. Men det ska vara just en försäkring, inte ett bidrag, så du måste vara beredd att ta ett annat jobb, eller omskola dig eller gå på rehabilitering. Vi lägger tillsammans pengarna i en hatt, den som behöver ska få, men då måste man också ställa upp, sa Veronica Palm från Socialdemokraterna.

Vernoica Palms partikamrat Dag Larsson ville göra ett tillägg:
– Vi förlorade förra valet eftersom vi misslyckades med att få väljarna att förstå att socialförsäkring inte är ett bidrag, sa Dag Larsson och fortsatte:
­– Jag tror att om vi alla i den här salen sitter och diskuterar vad vid ska återta, så är alla överens om att det borde vara det mesta. Men här i Stockholm, som är den mest privatiserade regionen, så är det inte så att folk står och viftar med röda fanor och kräver socialismens omedelbara införande. Trots välfärdskrisen så krigar vi på håret med borgarna om vem som ska vinna valet i Stockholm. Jag tror inte att det smartaste om vi ska vinna valet är att framstå som för radikala, sa Dag Larsson från Socialdemokraterna.
– Jag hörde faktiskt Dag säga exakt samma sak i förra valet, att ni inte kunde framstå som för radikala för då skulle ni förlora valet. Men det gjorde ni ju ändå, påpekade mötesledaren Maria Sundvall och publiken skrattade.

Vänsterpartiets Håkan Jörnehed ville inte heller hålla med Dag Larsson om att man måste ”tona ner radikalismen” för att inte skrämma bort väljarna.
– Det låter ju mörkt som Dag beskriver det, men jag är hoppfull. Det finns undersökningar som visar att majoriteten av svenska folket vill inte att våra skattepengar som är avsedda för välfärden ska rinna ut i skatteparadis. Vi ser att det pågår protester bland personalen med läkaruppror och sjuksköterskor som ryter ifrån, sa han.
– Det här är faktiskt ett ödesval, för det är nu den här diskussionen om vinster i välfärden finns, med ett stort folkligt engagemang. Vi kan faktiskt göra något annat med vår välfärd, och den ska vara till för oss, inte för företagen. Och nu har vi möjlighet och chansen den 14 september att ändra på det, sa Håkan Jörnehed.

Avslutningsvis en fråga från vårdaren Göran Gustavsson i publiken:
– Det är det som är kardinalfrågan, det är det som vi vill ha klara besked om här i kväll. Ska det alls få finnas kommersiella företag med vinstintresse inom skola, vård och omsorg?
– Nej, svarade Håkan Jörnehed från Vänsterpartiet.
– Nej, svarade Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
– Jag är ju sosse. Då tar det lite längre tid, men jävlar vad bra det blir när det är klart. Skapar vi ett system där det inte går att göra vinst i vården, så är det klart att sådana företag inte kommer vilja driva äldreomsorg, svarade Veronica Palm från Socialdemokraterna.

Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.