Syriska socialister i skottlinjen

syrien

– Den syriska revolutionen befinner sig i en tragisk situation och angrips från alla håll – från Assadregimen och dess regionala allierade, av de öppna allierade med västimperialismen och av sekteristiska jihadistgrupper. Trots deras motsättningar har dessa olika krafter ett gemensamt intresse av att krossa den ursprungliga demokratiska revolutionära rörelse som förenade syrier från alla religiösa och etniska bakgrunder för att störta regimen.
Orden från den Revolutionära Vänsterströmningen i Syrien, en socialistisk gruppering lierad med det brittiska Socialist Workers Party, uttrycker både bitterhet och beslutsamhet i den demokratiska revolutionens extremt svåra läge.

Assaddiktaturens offensiv med massbombningar av bostadsområden i Aleppo och Homs skördar mängder av människoliv varje dag. Den 4 april dödades, enligt människorättskällor, minst femtio människor av ”barrel bombs” – tunnor med sprängmedel från helikoptrar – över två moskéer i Aleppos Sha’ar distrikt. Den 10 april 88 människor i norra Aleppo. Dag efter dag av nya offer. Regimens belägring av centrala Homs hotar de områden som kontrollerats av rebeller. De senaste dagarnas rapporter om gasbombning av byn Kafr Zita i norra Syrien understryker regimens barbari. Men också innebörden av överenskommelsen mellan stormakterna i fjol att låta regimen hållas – bara den överlät sina kemiska vapen. Få kunde hoppas att Geneveöverläggningarna i januari skulle innebära fred. Med stöd av sina ryska och iranska allierade hade Assadregimen tvärtom inlett sin nya blodiga offensiv.
Under parollen Rädda Aleppo inleddes i början av april en internationell kampanj för att försvara och undsätta oppositionen i staden – inte bara mot regimens terrorangrepp utan också mot de jihadister som söker upprätta sin egen, religiösa diktatur i rebellområdena.
Den syriska Revolutionära Vänsterströmningen skickade därför den 12 april en stridsgrupp från Folkets Befrielsefraktion i Hama till Aleppo för att bidra till försvaret av revolutionen. Gruppen stoppades vid en vägspärr kontrollerad av den islamistiska al-Nusrafronten som under vapenhot krävde att kämpar från etniska och religiösa minoriteter skulle överlämna sina vapen. I den eldstrid som följde stupade tre jihadister och två socialister – Ahmed och Rami – medan en tredje sårades.
Revolutionära Vänsterströmningen manar världens socialister till solidaritet med alla dem som ännu kämpar för den demokratiska och icke-sekteristiska revolutionen i Syrien.
– Ära åt våra martyrer och den folkliga revolutionens alla martyrer. Revolutionen fortsätter! Lyder appellen från den Revolutionära Vänsterströmningen i Syrien.

Håkan Blomqvist

 

 

Kära Kamrater i Revolutionära Vänsterströmningen

Vi sänder vårt djupa deltagande och solidaritet i detta ögonblick av förlust. Nyheten om mordet på två av era kamrater på väg för att delta i försvaret av Aleppo mot den blodiga Assad diktaturen, berörde oss djupt. Våra tankar går till de stupades familjer och vänner. De offrade sina liv för den demokratiska revolutionen mot de kontrarevolutionära krafterna i Syrien, och bildar exempel för socialister över hela världen. Trots diktaturens och de reaktionära krafternas fasor, upprätthåller ni idealen om en ickesekteristisk syrisk revolutionen för demokrati, mänsklig anständighet och social rättvisa. Vi svenska socialister kommer att göra vårt bästa för att stå med er och alla syriska demokratiska revolutionärer i denna kamp.
i solidaritet
Socialistiska Partiets
Verkställande Utskott
Svenska sektionen av FI

 

Solidaritet från franska antikapitalister
I en solidaritetshälsning till den syriska Revolutionära Vänsterströmningen uttryckte det franska antikapitalistiska partiet, NPA, sin bestörtning och sorg över morden på de syriska socialister som var på väg till försvaret av Aleppo ”mot den kriminella regimen.”
–NPA har i många år med kraft understött det syriska folkets kamp för att störta Bashar al-Assads regim, skriver bland andra Olivier Besancenot och Alain Krivine, i sitt stöd för den Revolutionära Vänsterströmningens motstånd mot alla olika kontrarevolutionärer som försöker krossa den syriska revolutionen.
– Vi vill försäkra er om all vår solidaritet i denna prövning och bugar oss inför minnet av era kamrater, liksom inför alla syriska revolutionärer som kämpar för friheten, demokratin och den sociala rättvisan, för folksuveränitet mot religiös sekterism. Den kampen är också vår!

 Det franska Anti­kapitalistiska partiet NPA

 

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.