Gruvstrejken i Sydafrika fortsätter

SouthAfrica

Sedan den 23 Januari är nära 80 000 gruvarbetare vid Angloplats, Impala och Lonmin i strejk. De har inget strejkstöd, men deras fackförening AMCU har just öppnat en strejkfond och uppmanat hela världen till internationell solidaritet. Kravet på 12 500 Rand (8120 kronor) i grundlön har under strejkens gång ändrats till ett krav om minst 12 500 Rand i grundlön att uppnås inom fyra år. I veckan som gick prövade AMCU – i intensiva samtal som övervakades av regeringen –till slut att kräva 1050 Rand i höjd grundlön per år, tre år i rad, för de lägsta lönekategorierna som utgör omkring 80 procent av hela arbetsstyrkan. Eftersom grundlönen för de flesta är extremt låg är också detta krav en försvarlig förbättring med omkring 12 till 16 procent för det första året.
AMCU sökte nytt mandat för detta krav vid massmöten som hölls förra helgen. Mötena vid Impala och Angloplats avvisade arbets­givarsidans bud om att uppnå 12 500 Rand inom 5 år, vilket skulle motsvara omkring 500 Rand i höjning per månad.

Dick Forslund arbetar som ekonom och utredare på den radikala sydafrikanska tankesmedjan Alternative Information and Development Center (AIDC). Han kallades in förra veckan tillsammans med sin kollega Brian Ashley för att företräda AMCU i förhandlingarna. Dick berättar:
– Vi kontaktades av AMCU-ledaren Joseph Mathunjwa i onsdags kväll förra veckan och flög till Johannesburg och Lonmin’s huvudkontor. Där satt vi i förhandlingar till klockan 5 när AMCU lämnade mötet.
Det visade sig att det överlägset största företaget Angloplats, som står för 40 procent av all platinaproduktion i världen, begick ett misstag när de efter 13 veckors strejk plötsligt sa att de hade budgeterat en miljard Rand i löneökning för AMCU’s grupper, och att detta inte räckte för att tillmötesgå AMCU’s modifierade bud på 1,25 miljarder Rand.
Dick Forslund upptäckte direkt att något var fel:
– De hade beräknat kostnaden på de 47 500 anställda företaget hade 1 juli 2013, men glömde bort att de givit AMCU uppgifter om antalet anställda för några månader sedan. Efter nedskärningar i december var antalet ”blue collar” bara 42,000 och jag hade redan gjort en grov kalkyl utifrån det, som visade att 1050 Rand-budet faktiskt kostar dem under en miljard Rand.
Konfronterad med detta faktum kunde deras förhandlare inte svara något vettigt.
– 3 timmar senare valde de ändå att vägra fortsätta och föll tillbaka till sina gamla positioner. Det är uppenbarligen politiskt omöjligt att låta AMCU vinna med en dubbelsiffrig löneökning. Detta skulle skapa ett prejudikat, och skulle innebära dödsstöten för det ANC-trogna gruvfacket National Union of Mineworkers som just skrivit under ett avtal på under 9 procent, avslutar Dick Forslund.
Marco Jamil Espvall

 

 

Stöduttalande från Socialistiska Partiet:
Vi ger vårt helhjärtade stöd till er heroiska kamp för en lön att leva på, anständiga arbetsvillkor och mänsklig värdighet.
Kopplingarna mellan den svenska och den sydafrikanska arbetarklassen har djupa rötter som går tillbaka till tiden för kampen mot apartheid och de företag som drog nytta av detta omänskliga system, och vi ser er kamp som en fortsättning på denna kamp. Vi kommer att göra vad som står i vår makt för att sprida budskapet om er strejk i den svenska arbetarrörelsen och organisera solidaritet i det svenska samhället.
Amandla!

Socialistiska Partiets
partistyrelse
Göteborg 24 april 2014
—————————
Stöd den sydafrikanska gruvarbetarstrejken!
SOLIDARITET UTAN GRÄNSER
Pg 131 84 87 – 4
Märk inbetalningen “Sydafrika”.

 

 

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.