Framtidshopp för romska barn

04 april 2014

Förstasidan, Intervju

webb

Hösten 2012 arbetade den ideella organisationen, Göteborgs Räddningsmission, uppsökande bland hemlösa romer i Göteborg, på uppdrag av Göteborgs kommun. De kunde rapportera om hela familjer som levde i kalla bilar, eller på lastbilsflak. Om barn som inte fick läkarvård eller skolgång på grund av att föräldrarna inte vågade söka hjälp av samhället, av rädsla för att barnen skulle tas ifrån dem.
I ett pressmeddelande i december samma år skrev de om en utsatthet som de aldrig tidigare sett, och en ”fattigdom som är så bottenlös att den är nästan omöjlig att förstå”.

Ändå menade de att romernas situation var etter värre i de länderna som de lämnat bakom sig. Länder som Rumänien, Ungern, Bulgarien, Bulgarien, Italien och Tjeckien.
Som en konsekvens av det, och i samarbete med Göteborgs stad, startade Göteborgs Räddningsmission i april 2013 en öppen förskola för ”romska barn med förälder från annat EU-land”. Förskolan fungerar också som en mötesplats för föräldrarna som där kan få hjälp med basbehov som mat och kläder, samt utbildning i grundläggande svenska.
Det är den enda förskolan i sitt slag och den har nu varit igång ett år. Den har tre romska medarbetare, alla med bakgrund i Rumänien, som arbetar som barnskötare och brobyggare. De har också en socionom och en SFI-lärare. Ett 40-tal barn går just nu på förskolan. De flesta är romer från Rumänien.

Enhetschefen Ulrika Falk berättar att förskolan egentligen är ett resultat av att kommunen erbjöd åtta barnfamiljerna boende när EU-migranter vräktes från Meros camping i Askim 2008. I samband med det började Göteborgs stad föra dialog med frivilligorganisationer. Dialogen handlade om den förändrade gatubilden i och med den fria rörligheten, och i och med Rumänien och Bulgariens inträde i EU. Framförallt sattes barnperspektivet på agendan.
Ulrika Falk förklarar att förskolan är öppen för alla EU-migranter, men med särskilt fokus på romer:
– De har sämre utbildningsbakgrund och sämre hälsa. Jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om att romer är särskilt utsatta, att vi inte osynliggör förtrycket.
Hon beskriver hur förskolan blivit en positiv mötesplats för både barn och föräldrar, en trygg bas i staden.

Ulrika Falk tycker att det är oerhört viktigt att kunna erbjuda de romska barnen utbildning. Hon lägger stor viktig vid att förskolan bidrar till social förändring:
– Utbildning är det enda som gör verklig skillnad. Det är det enda som på allvar kan häva fattigdom.
Förskolan hjälper dessutom alla barn över sex år att komma in på vanlig skola. Eftersom alla barn har rätt till skolgång. Ulrika Falk säger att förhoppningen med förskolan är att barnen ska känna tilltro till utbildningssystemet, att de ska känna att det går att lyckas.
Det handlar också om att få de vuxna att känna samma tilltro. De bär på upplevelser av diskriminering, av otillgänglighet och utanförskap.
– Vi vill att de ska få se att deras barn kan ha en lyckad relation till utbildning. Och varje dag i skolan måste vara bättre än ingen dag, säger Ulrika Falk.

Det här med att ideella organisationer och krafter får ta ansvar för ett strukturellt skapat utanförskap och ett fattigdomsproblem som borde lyftas till högsta prioritet i alla berörda länder tycker Ulrika Falk är en svår fråga. Hon menar att väldigt mycket kan göras, både på det lokala planet, i kommunerna, liksom på EU-nivå. Att Sverige har en nationell plan för inkludering av romer och kommer med en vitbok som ska be om ursäkt för det som hänt historiskt, samtidigt som romer vräks, anser hon är under all kritik:
– Till exempel det som sker i Borås nu. Romerna vräks med samma argument som man alltid haft genom historien.
Att Sverige skyller ifrån sig och hänvisar kritiken till Rumänien, tycker hon är beklagligt:
– Kommunerna borde ta större ansvar och vara mer uppfinningsrika och konstruktiva. De borde planera långsiktigt. När man lägger över allt ansvar på frivilligorganisationer så är risken att man organiserar sitt arbete utifrån välgörenhet och fokuserar mindre på långsiktiga lösningar och social förändring.

Ulrika Falk tycker att det är positivt att intresset för romernas situation, i Sverige och i Europa, har ökat de senaste åren. Hon önskar att de ideella krafterna runt om i landet kunde samverka och komma överens om gemensamma långsiktiga mål, tillsammans med romerna. Annars tror hon inte att vi kommer att få se någon verklig skillnad på situationen. Den senaste utvecklingen har istället blivit till det sämre för den grupp barn som kommer till den öppna förskolan. Den nya lagen om vård för papperslösa, som kom förra året, gör att de barnen faller mellan stolarna:
– De är den enda grupp jag vet just nu som helt saknar rätt till all vård. Familjerna förväntas ha en heltäckande sjukförsäkring med sig när de kommer till Sverige, men ingen har en sådan, det kostar pengar.

Emma Lundström

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.