”Vilka tre frågor anser du är de viktigaste för den feministiska kampen 2014?”

06 mars 2014

Förstasidan, Intervju, Politik

 Den 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: ”Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism”.
Det var för 104 år sedan. Men vad är de mest centrala feministiska frågorna i dag?
Internationalen frågade 50 feminister som är aktiva i sociala medier. 12 av dem svarade:

 

kristinawicksell web

Kristina Wicksell
feministisk aktivist

Kvinnors ekonomi. På grund av de senaste sju årens skattesänkningar och försämrade välfärd har kvinnor fått det sämre ställt. Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat parallellt med klassklyftorna. När vården och omsorgen försämras vet vi också att kvinnor tar större ansvar för att vårda nära och kära. Därför är det i allra högsta grad en feministisk fråga att stoppa den skattesänkarpolitik som förs idag.

Attityder kring våldtäkt. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beräknar att det begås cirka 100 000 våldtäkter per år. Av dessa anmäls 6200, och av de anmälda våldtäkterna leder 5 procent till en fällande dom vilket innebär att endast 310 av alla 100 000 våldtäktsförövare fälls. Detta är allt annat än rättssäkert. Förtroendet för det svenska rättsväsendet måste förbättras och frågan om våldtäkter och våld mot kvinnor måste tas på allvar. En samtyckeslagstiftning vore ett steg men att 98 procent av våldtäkterna begås av män är en tydlig signal på att mansnormen behöver diskuteras och att normkritiskt arbete måste implementeras i alla utbildningar och på alla arbetsplatser.

Kvinnohat. Hat och hot mot kvinnor är en fråga som uppmärksammats det senaste året. Internet möjliggör för fler att anonymt hota och hata de kvinnor som tar plats eller uttrycker sig, men problemet i sig är inte nytt. Hatet är även kopplat till rasism och rasifierade kvinnor som syns och hörs blir dubbelt utsatta. Jag har själv märkt hur mycket värre klimatet blir i till exempel mitt bloggkommentarsfält så fort jag berör frågor om rasism eller invandring. Trots att detta är ett stort hot mot yttrandefriheten blundar politiker och myndigheter för det. Researchgruppen visade hur enkelt det är att avslöja näthatarnas identiteter men ändå läggs i stort sett alla polisanmälningar ned utan att ens bli ordentligt utredda, på grund av bristande bevisning.

 

 

Jessikaweb

Jessika Svensson
feminist, aktivist och Vänsterpartist

Feminism. Få upp feminismen på den politiska dagordningen genom att visa på kontinuumet av mäns våld mot kvinnor i samhället, visa hur våldet lever på och hålls uppe av mäns ägande och ekonomiska resurser.

Funktionshindrades rättigheter. Ett grundläggande feministiskt krav är rätten till sin egen kropp och självständighet. Lyft funktionshindrade kvinnors rätt till sina egna kroppar och självständigt liv. Situationen för funktionshindrade har försvårats de senaste åren genom Alliansens politik med bland annat attacker mot assistans­ersättningen. Våldet mot funktionshindrade kvinnor är långt större än mot andra kvinnor och kvinnornas hälsa och ekonomi är sämre än funktionshindrade mäns och icke-funktionshindrade kvinnors.

Arbetstidsförkortning. Sex timmars arbetsdag skulle möjliggöra kvinnors heltidsarbete och lösgöra arbetstillfällen och öka livskvalitén. Det är en av de viktigaste reformerna vi kan göra ur jämställdhetssynpunkt.

 

 

Toveweb

Tove Noorjahaan
Dalenius
Creative Technologist

Segregation. Den ökande segregeringen i samhället, nedmonteringen av välfärden. Därför att jag vill leva i ett samhälle där alla känner sig självklart värdefulla och värdesatta.

Lika lön för lika arbete. Vi visar vad vi värdesätter med ekonomiska markörer. Kvinnor får under hela sin livstid brutalt och konstant veta att de är mindre värda.

Kvinnors hälsa. Att vi i Sverige börjar prata öppet om förlossningsskador. Det är märkligt att upptäcka att vi i vårt moderna upplysta Sverige inte kan nämna det uppenbara. Jag är säker på att om det var mäns lemmar som slets sönder vid stressiga förlossningar skulle vi se en snabb omprioritering av resurser. Denna fråga kan fungera som en startpunkt i debatten om kvinnors hälsa i slit och släng-samhället. Jag tror att vi alla tillsammans kan bättre än det vi ser idag!

 

 

Danaweb

Dana Orkideh
feministisk aktivist

Feminism. För att vi lever i en värld där många inbillar sig att vi är jämställda, men än idag, kan du bli diskriminerad bara för att du är kvinna, och du kan ha lägre lön för samma arbete jämfört med en man. Sedan har vi den ständiga bristen på platser på landets kvinnojourer, mansjourer och jourer för HBTQ-personer. Vi har ett genomruttet gubbigt rättsväsende som tar förövarnas parti. Det måste bli ett slut på det! All form av våld mot kvinnor, barn och transpersoner oavsett sexualitet, etnicitet, klassbakgrund, funktionalitet eller livsåskådningar måste också försvinna. Och hatbrottslagstiftningen och sexualundervisning måste uppdateras.

Rasism. Seriöst. Det är väldigt allvarligt när rasism normaliseras och mer eller mindre rasistiska uttryck tillåts inom massmedia, samtidigt som kritiska röster tystas ner av etablissemanget.

Social rättvisa. Nu måste det bli ett slut på det statliga förtrycket mot de icke-privilegierade som inte har samma förutsättningar att klara sig, det vill säga: hemlösa, arbetslösa, ungdomar, studenter, sjuka, funktionshindrade, fattiga barnfamiljer, papperslösa, folk som lider av missbruk, kvinnor och tjejer som flyr från våldet inom hemmet, och så vidare. Paroller om social rättvisa och jämlikhet måste återigen resas, och vi behöver striktare lagar mot arbetsgivare och bemanningsföretag som missköter sig. Återför skolan och sjukvården till det offentliga. Bort med vinst i välfärden!

 

 

YasmineGarbiweb

Yasmine Garbi
Skådespelare och manusförfattare

Kvotering. Avskaffa den informella, manliga kvoteringen/ lobbyismen i samhället och inför en officiell kvotering där jämn fördelning mellan könen upprättas och efterföljs. Detta bör gälla såväl inom näringsliv som stat, och i synnerhet i chefspositioner. Förutom en stärkt jämlikhet innebär det kompetenshöjning.

Våld i nära relationer. Relationsvåld är ett samhällsproblem som WHO alarmerande benämnt som världsepidemi. Att var tredje kvinna drabbas gör det inte till en ”kvinnofråga” med den skamligt undanskymda och tabubelagda position i samhället det så länge inneburit.
Fokus måste riktas på att män står för 90% av det relationsrelaterade våldet. Det är med andra ord ett manligt samhällsproblem som inte hjälps av att ansvaret och skuldfrågan döljs bakom ”familjära” dimridåer. Oavsett om våld manifesteras bakom hemmets fyra väggar eller på gatan måste vi kalla det vid dess rätta namn och behandla det som den samhällsfarliga, brottsliga och straffbelagda handling det är.

Sexualiserat våld. Våldtäkt är något kvinnor och barn faller offer för i många krigsdrabbade länder. Brott som i krigföring används på liknande sätt som politisk förföljelse eller tortyr. Sexualiserat våld måste betraktas som lika befogade skäl vid asylprövning.

 

 

Katjaweb

Katja Jasmine
intersektionellt orienterad historiematerialist

Globalt: En djärv internationell profilering kring miljöfrågor och konflikthantering som utgår från kvinnors utsatta situation. Konkreta utrikespolitiska förslag och kraftigt utökade möjligheter att få flyktingstatus. Både högernationalister och EU-kritiker som förespråkar återgång till nationalstatens chimära suveränitet måste utmanas.

Lokalt: Politiska och ekonomiska krav och förslag som snabbt och radikalt förbättrar tillvaron för de ekonomiskt mest diskriminerade grupperna där kvinnor ofta är överrepresenterade. Utmana de vidriga klasskillnaderna angående hälsa, fritid, boende och meningsfulla arbeten!

Teoretisk uppdatering: Jag hoppas på ökad kunskap om dagens feministiska klasskamp. Till exempel vilka interagerande processer som leder till den separatism som vi idag ser på olika håll inom klasskampen, den eventuella nyttan med den och historiska jämförelser. Den traditionella vänstern har ännu livaktiga rötter i patriarkal socialism och trots goda intentioner finns ännu en del kvar att göra för att öka möjligheterna till samverkan inom klasskampen.
Klasskampen är inte konformistisk, vi kan inte gå i samma takt i raka led, det är en patriarkal vanföreställning som det är dags att säga hejdå till. Klasskamp innebär kamp på alla fronter samtidigt mellan grupper som befinner sig i olika positioner, utan någon högre makt som står och dirigerar. Släpp den falska motsättningen mellan identitetspolitik och klasskamp, vilken politisk grupp utgår inte från sin identitet och sina erfarenheter av förtryck?

 

 

carmenweb

Carmen Blanco Valer

Global rättviseaktivist

Klimatfrågan, eftersom det är en ödesfråga för mänskligheten i sin helhet. Ifall livsförutsättningarna hotas generellt kommer maktklyftorna mellan könen, klasser, Nord/Syd, etcetera, att fördjupas.

Antirasismen, eftersom rasismen skapar större klyftor även feminister emellan.

Våldet mot kvinnor, eftersom det handlar om ett lågintensivt globalt krig mot kvinnan, som kräver offer och tar kraft från all annan kamp.

 

 

 

Ebbaweb

Ebba Karlström

förortsaktivist

 Schysta arbetsvillkor. Bland annat rätt till heltid. Kvinnor behöver bli sedda och hörda mer på arbetsplatserna.

Lagstiftning. Förändra lagen så att en tjejs Nej skall räcka för att visa att hon inte vill ha sex. Bevisbördan skall inte ligga på offret utan på den misstänkte.

Hälsa. Unga tjejers ohälsa växer. Satsa på utbyggda ungdomsmottagningar istället för att stänga ner dem.

 

 

Mariaweb

Maria Robsahm

journalist och före detta EU-parlamentariker

Mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sara Abdollahi

frilansskribent och aktivist

Avskaffa ROT och RUT, rika ska inte kunna utnyttja fattiga!

Avskaffa arbetskraftsinvandring, inga kroppar ska behöva slitas ut för att vita borgerliga personer inte orkar ta hand om vissa saker.

Öppna upp gränserna PÅ RIKTIGT, utan att kräva produktion i gengäld, och fixa hem till alla. Den som säger att vi inte har råd prioriterar fel.

 

 

Gunillaskjoldfeilerweb

Gunilla Sköld Feiler

konstnär

Lika lön.

Delat ansvar för hem och familj.

Att tryggt kunna röra sig fritt i det offentliga rummet.

 

 

Emanuelweb

Emanuel Garnheim

feministisk satirtecknare

 

Att få in FI i riksdagen, då vi behöver en röst i riksdagen som verkar för samtyckeslag, 6 timmars arbetsdag, med mera.

 

Att synliggöra och förgöra normen av kvinnors tidsmässiga och sociala omsorg om män. Detta då kvinnors omsorg möjliggör för män att ägna sin tid åt att upprätthålla maktöverordning i samhället.

 

Att öka intersektionaliteten inom den feministiska rörelsen.

 

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.