Ojnareskogen inte glömd

13 mars 2014

Förstasidan, Inrikes, Kultur

Ojnaremanifestation 16 augusti 2012 Foto: Emma Lundström

När de nya förhandlingarna om Ojnareskogen i veckan inleddes i Mark- och miljödomstolen på Gotland skedde stödmanifestationer över hela landet. Skogen är inte bortglömd. Kampen mot Nordkalks brytningstillstånd i Bunge Ducker på norra Gotland är just nu som glöden i en välmatad lägereld. När det behövs är det bara att lägga på ett vedträ så blossar den upp.
Sommaren 2012 var fantastisk. En resa i folklig beslutsamhet och vilja. Efter år av rättsliga turer hade Nordkalk, ägt av finska familjekoncernen Rettig Group, fått tillstånd att sätta den omfattande kalkbrottsplanen i verket.
I Ojnareskogen. Nära sjön Bästeträsk. I ett område med mycket känsligt grundvattensystem. Med skyddsvärd och världsunik natur.
Det borde inte kunna ske.

Och det visade sig också mycket riktigt vara en omöjlighet. På grund av det folkliga motståndet.
Sverige må vara korrumperat på många sätt men det finns fortfarande vissa gränser. Åtminstone ibland. När folket verkligen kräver att de ska finnas. När tillräckligt många står tillsammans och inte ger sig, inte viker en tum. När det helt enkelt inte går att släpa bort allihop. När det står klar att dricksvattenförsörjningen och de hållbara näringarna, som jordbruk och turism, väger tyngre för de flesta. Tyngre än kortsiktiga jobb som bara är till för att skapa kortsiktig vinst till ett storbolag.
Om Ojnareskogen inte kan räddas, då går det inte att skydda ett enda område i Sverige.
Domen väntas i maj.

Text och foto:
Emma Lundström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.