Ojnareskogen i rätten igen

Ödestimmar i Ojnareskogen sommaren 2012. Foto: Emma Lundström

I december startades en insamling på Facebook. Det var nätverket Urbergsgruppen som skramlade med bössan för att få in pengar till att engagera en jurist inför att fallet Ojnare/Nordkalk återigen ska upp på förhandlingsbordet. 250 000 kronor behövdes. 
På tisdag, 11 mars, börjar den nya prövningen i Mark- och miljödomstolen. Och målet att samla in en kvarts miljon nåddes nu, veckan innan. Genom många människors små insättningar, enligt Urbergsgruppens talespersoner.

Juristen Johan Öberg är bokad. Han kan miljörätt och affärsjuridik. Det behövs. Alla som följt eller deltagit i den folkliga kampen för rent vatten, skyddad natur och möjligheter till liv, mot Nordkalks kalkbrottsplaner i Ojnareskogen på norra Gotland, vet att Nordkalk är beredda att gå långt för ett nytt brott i området. Folkets protester och de uppenbara tvivelaktigheter i tillståndsprocessen fick i fjol Högsta Domstolen att riva upp Mark- och miljööverdomstolens beviljade tillstånd. Ärendet skickades tillbaka till Mark- och miljödomstolen.

Inför den nya processen har ett 20-tal yttranden kommit in. Och det planeras för manifestationer på Gotland i samband med prövningen. Vad som slutgiltigt bestäms rent rättsligt när det gäller Ojnareskogen är oerhört viktigt eftersom det med största sannolikhet kommer att användas som mall vid alla senare, liknande tillståndsprövningar.
Det är bara att hoppas att det hela kan gå mer korrekt till den här gången. Nu när en insatt och kompetent jurist ska föra skogens talan.

Text och foto:
Emma Lundström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.