Nej till både Rysslands och västmakternas inblandning i Ukraina

Ryska trupper i Krim

Ryska trupper i Krim

 

De ryska truppernas inmarsch i Ukraina är en oacceptabel territorial kränkning som måste fördömas. Samtidigt kompliceras läget av att de ryska soldaterna välkomnas av en stor del av befolkningen i sydöstra Ukraina, och att många ukrainska soldater och officerare frivilligt har gått över till den ryska sidan.
Här bor huvudsakligen ukrainare med etnisk rysk bakgrund och med ryska som modersmål, och deras rädsla för den högernationalistiska regim som tagit makten i Kiev är inte obefogad. Redan sägs många ukrainska medborgare ha flytt från oroligheterna i Ukraina och sökt skydd i just Ryssland.

Ironiskt nog stärker dock den ryska truppinsatsen i östra Ukraina den nationalistiska regimen i Kiev. Inför krigshotet behöver den nya regimen inte ens försöka leva upp till illusionen om ”demokrati” som man sade sig kämpa för. Tvärtom kan man utlysa undantagstillstånd och jakten på ”landsförrädare” blir mer befogad.

Samtidigt som vi fördömer Rysslands intåg i Ukraina, måste vi också fördöma EU:s och USA:s inblandning i landet och eventuella framtida Nato-insatser. Västmakterna har inget intresse av att skydda Ukrainas ”självständighet” eller ”demokrati”, utan har sina helt egna imperialistiska motiv till att stödja den nya regimen i Kiev.

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.