Alliansens skola på väg utför

31 mars 2014

Förstasidan, Inrikes, Kommentar

Alliansregeringens förslag om tidigare betyg och externt rättade prov är ytterligare ett varv i den nedåtgående spiralen för svensk skola. Betyg är naturligtvis roligt för den som är duktig, inte lika kul för den som blir stämplad (barn kan ofta inte skilja på prestationer och sin person). Extern rättning går ut över de svagaste.
”Det behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. På så sätt synliggörs elevers olika behov av stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser är nödvändiga för att snabbt kunna rätta till brister”, skriver Alliansens företrädare.

Problemet är att man fullständigt underkänner kompetensen för de som vet detta bäst, nämligen lärarna. Lärarna klarar av att tidigt tala om vilka elever som behöver stöd – men man får inte gehör från kommunerna som, liksom Alliansen, kör med åtstramningar och indragen svångrem.
Istället ska tiden, till ingen som helst nytta, ägnas åt massiva kontroller och nationella prov som knäcker lärarna. Proven i årskurs sex och nio har nu växt ut till en jätteapparat. Som exempel kan jag ta att under våren i årskurs sex ska minst 18 delprov i fem ämnen genomföras. Det handlar om ett enormt för- och efterarbete för lärarna, vilket naturligtvis drabbar och tar tid från undervisningen.

Svensk skola befinner sig på det sluttande planet till följd av åtstramningar, privatiseringar, segregering och orimlig arbetsbörda för personalen. Alliansens senaste förslag kommer inte att ändra färdriktningen.

Ronny Åkerberg

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.