”Acceptera resultatet av omröstningen på Krim”

23 mars 2014

Debatt

Folkomröstningen på Krim genomfördes med snabbhet och Krim är idag en del av den ryska federationen. I USA och Västeuropa når propagandakriget nya höjder. Ryssland är en skurkstat får vi läsa i Aftonbladet. Vapenskrammel och krav på militära upprustningar och truppförflyttningar hörs från politiska ledare.
Hur bör socialister i Sverige förhålla oss? En bra utgångspunkt är att lyssna till de kloka kamraterna i den ukrainska vänsterorganisationen i Borotba. Så här sa Borotba-representanten Viktor Sjapinov när han intervjuades av Internationalen innan folkomröstningen:
”Jag tror att majoriteten där kommer att rösta för att Krim ska bli en del av den Ryska federationen. Men personligen ser jag hellre att Krim fortsätter att vara en del av Ukraina fast med mer autonomi. Eller att det blir en självständig stat. Men ifall valet går demokratiskt rätt till, och folket väljer att ansluta sig till Ryssland, så måste vi acceptera det. Som socialister stödjer vi folkens rätt till självbestämmande.”

Borotba arbetar för att ena alla arbetare i Ukraina mot den brun-blåa regimen i Kiev, samtidigt som man utmanar den ryska nationalismen så att motståndet i stället får en demokratisk socialistisk inriktning.
Det finns inte ett uns av trovärdighet i västpolitikernas propaganda och agerande. Allt prat om folkrätt och demokrati från deras sida är falskt prat som alla kan genomskåda. England har kontrollerat nordöstra hörnet av Irland med hjälp av att de skotska och engelska kolonisterna (som flyttades in på 1600-talet) som är koncentrerade i dessa sex grevskap. Fortfarande ockuperas denna del av Irland. Staten Panama styckades av från Colombia enbart för att ge USA kontroll över den planerade kanalen. Kroatien gick bra att snabbt erkänna trots att en stor serbisk minoritet bor där. Listan kan som alla förstår göras oändlig.

Krims anknytning till Ukraina grundar sig på att Chrusjtjov 1954 förde över Krim från rysk till ukrainsk administration. Utan någon demokratisk process kan man förmoda och i ett läge när det inte spelade så stor roll eftersom både Ryssland och Ukraina tillhörde samma stat: Sovjetunionen.
Man kan snacka om att folkomröstningen i söndags kom hastigt, men ingen kan bortförklara att en stor majoritet av invånarna på Krim vill att halvön ska återgå till Ryssland. Den som motsätter sig det kan ju precisera hur han/hon vill tvinga folkmajoriteten tillbaka till ukrainsk administration. Med våld?

EU och USA pressar hela tiden mot Rysslands gränser. Allt större och större områden ska läggas under västkapitalistisk kontroll och med nyliberal marknadspolitik. NATO ska krypa närmare och närmare Ryssland. Vi socialister tar inte ställning mellan olika imperialistiska block.
Vi är emot alla. Vi är mot den kapitalistiska regimen i Ryssland. Men det är socialisters plikt att när spänningar uppstår rikta huvudelden mot de ”egna” kapitalisterna och politikerna. Annars blir man en del i den jingoistiska (dumnationalistiska och aggressiva) mobiliseringen i det egna landet. Idag ylar svenska massmedia och politiker om Krim men accepterar nazistiska ministrar i Kiev. Man mår illa!

Peter Widén

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.