Slutet för grön el i Tyskland?

27 februari 2014

Förstasidan, Miljö, Nyheter, Utrikes

Bistra tider stundar för producenterna av alternativ energi i Tyskland. Det är energi- och ekonomiminister Sigmar Gabriel, från SPD, som ska hålla i yxan, när nu Angela Merkels CDU vill slakta subventionerna på grön el. Detta för att hejda energiproduktionens exploderande kostnader, där 23,5 miljarder euro (cirka 204 miljarder kronor) beräknas gå till subventioner av alternativ energiproduktion bara i år. Topparna inom CDU och näringslivet vill se krafttag mot kostnadsökningen.

Hela branschen för alternativ energiproduktion bävar inför de väntande, hårda besparingarna. Så gör även SPD, där ytterligare en konflikthärd nu blossar upp, mellan partiets ordförandes strategiska maktpolitik och de ideal som inspirerats av de Gröna. Det är ju det tyska miljöpartiet som fått SPD att driva fram avvecklingen av den tyska kärnkraften, och därigenom också den stora satsningen på alternativ energiproduktion.
Expansionen av förnyelsebar energi framgår tydligt i följande siffror: 1992 producerades knappt 20 Gwh grön energi, ynka 3.7 procent av den totala energiproduktionen. 20 år senare var det i stället drygt 136 GWh grön energi, nästan 23 procent av den totala energiproduktionen. Tyskland är nu ett av de ledande länderna i världen, när det gäller kraftproduktion från förnyelsebara energikällor. Det som näringslivet och många toppolitiker anser som ohållbart är att Tyskland nu även ligger högt över den genomsnittliga europeiska energikostnadsutvecklingen. Bibehållna subventioner, menar de, kommer att slå hårt mot hela den tyska ekonomin. Tyskarna betalar idag höga konsumentpriser för el, och 52 procent av dessa utgörs av de skatter och avgifter som finansierar subventionera till den alternativa energiproduktionen.

Sigmar Gabriel vill genomföra en kraftig ”reform” av subventionerna av förnyelsebar energi. Självklart har Gabriel redan fått lovord av näringslivet och CDU:s experter för detta. Naturligtvis är kritiken hård från vänstern och de Gröna, som vill stå fast vid subventionerna till varje pris. Även ledande tyska socialdemokratiska politiker kritiserar honom: Torsten Albig, ministerpresident i Schleswig-Holstein, anser att en minskning av subventionerna av vindkraften är meningslös ur nationalekonomisk synvinkel.

Pressen från näringslivet och CDU kräver politisk slughet och fingertoppskänsla av Gabriel, i kompromissandet när lagen ska godkännas i förbundsrådet, Bundesrat. SPD med de Gröna kan, teoretiskt sett, förhala lagstiftningen. Då får den stora koalitionen i Berlin väldiga problem med Bryssel och EU, som kräver införande av en del av Gabriels reformförslag. Misslyckas kompromissandet riskerar vice kansler Sigmar Gabriel att utpekas som den som satte tiotusentals jobb inom ”den gröna” miljösektorn i fara, men ändå inte lyckades hejda de skenande elpriserna.
Andreas Alterman

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.