Hur kan vänstern återfå initiativet i Venezuela?

27 februari 2014

Förstasidan, Krönika, Politik, Utrikes

Alex_fuentes_webVenezuela utan Chávez har försvagat Chávezanhängarna och framför allt PSUV, partiet som Chávez själv var med om att bilda och som är ett konglomerat av olika inriktningar. Marea Socialista är en trotskistisk strömning inom PSUV men tillåts bedriva självständig utåtriktad politik.
Det internationella kapitalet har pressat på för att knäcka Venezuelas ekonomi och tycks ha lyckats med det. Det innebär att regeringen (Maduro numera) anpassar sig till det inhemska kapitalets villkor. En del industrier har staten kontroll över, men ekonomin följer kapitalismens mekanismer och den borgerliga oppositionen försökte använda dessa i det senaste valet då Maduros anhängare vann med 1,5 procent över imperialismens och den inhemska oppositionens Capril.

Oppositionen lyckades inte rubba Chávezanhängarna med hjälp av allmänna val. Den borgerliga oppositionen är splittrad i frågan hur den ska agera efter valförlusten.
Å ena sidan har vi Capriles, som hittills är det kort USA har satsat på (en politiker utbildad i USA), som förespråkar en lösning med en social politisk agenda som appellerar till folkliga lager. Capriles förespråkar i dagsläget ingen våldsam lösning.

Å andra sidan har vi Lopez, huvudansvarig för de våldsamma protesterna som inleddes den 12/2 och som utmynnade i 10 döda. Den del av borgarklassen som han representerar vill inte vänta på något nytt val och har bestämt sig för att gå på offensiven med hjälp av våldsamma huliganer och genom att mobilisera medelklasstudenter.
Den höger som förespråkar att regeringen ska störtas med våld får stöd av USA som vill knäcka regeringen kring oljefrågan. Ett avlägsnande av Maduro skulle även kunna vara ett dödligt slag mot Kuba som är beroende av Venezuelas olja.
Det är i denna kontext som den pressade regeringen vidtagit ekonomiska åtgärder som missgynnar de arbetande, vilket är detsamma som att lämna dessa i händerna på den våldsamma högern.

På sikt kan vi inte utesluta en kupp. Allt beror på styrkeförhållandena. De paramilitära grupperna som med motorcyklar gav sig på de våldsamma demonstranterna, som brände och skapade kaos, är nu gripna. En av dessa motorcyklister dödades under gatustriderna av en ståltråd uppspänd i huvudhöjd. När klasskampen hårdnar och vi ser en ”folkfrontsregering” med folkligt stöd vid makten vet vi hur det går till: högern må ha delade uppfattningar om hur den ska gå vidare för att återställa ”ordningen”, men i sak är den enig. Alla medel är tillåtna.
Frågan är hur vänstern kan återta initiativet och skapa ett brett antikapitalistiskt alternativ till en försvagad regering som är beredd att samarbeta med kapitalet och inte stödjer sig på arbetarklassen.

Alex Fuentes

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.