En ny studentrörelse formerar sig

En hogskola för allaFinansminister Anders Borg (M) vill spara en miljard genom att bland annat sänka studie­bidraget med 300 kronor i månaden för landets studenter, samtidigt som lånedelen höjs med 1 000 kronor.
Detta väcker reaktioner hos Sveriges studenter. Redan i fjol bildades den nya studentrörelsen Ockupera Universitetet, som samlade aktivister på en rad lärosäten för att ockupera lokaler i protest mot regeringens utredning om att omvandla högskolor och universitet till privata stiftelser. Studentaktivisterna befarade att utredningen om den genomfördes skulle leda till en mer strömlinjeformad utbildning efter näringslivets önskemål.
Ockupera Universitetet är en organisation som vill ena studenter som inte accepterar alliansregeringens bildningsfientliga politik, som tycks ha som mål att endast de välbärgade ska få självklar tillgång till högre utbildning.

Sveriges förenade studentkårer räknade förra året ut att studenter går back 759 kr varje månad. Studentens samlade utgifter per månad beräknas till 9 783 kr per månad, varav 3 222 kr går till hyra och drygt 2 000 kr till mat. Siffrorna ifrågasätts av regeringen, som anser att pengarna räcker till.
Internationalen var på plats i Malmö när några av aktiva studenter i Lund och Malmö gjorde banderoller för en protestdemonstration i Lund på torsdagen som var del av en landsomfattande manifestation. Ockupera Universitetet Skåne är en del av den nationella rörelsen Ockupera universiteten. Verksamheten drog igång i november förra året, med ett oväntat stort möte med 200 personer som ville stoppa  privatiseringsförsöken av universiteten. Tanken är att mobilisera, mot alliansregeringens förslag.
– Vi vill ha högskolor och universitet för alla. Alliansens förslag och moderatförslagen har som syfte att  utesluta arbetarklassens ungdomar från högre utbildning. Det är en ren klasspolitik, som vi måste stoppa, säger Felica Mulinari, och fortsätter:
– Vi är del av en starkt växande studentrörelse, inte bara här i Skåne utan i hela landet. Vi demonstrerar inte bara mot förslaget att sänka studiebidragen. Vi vill stoppa hela denna våg av privatiseringsförsök som finns gentemot universiteten.

Tom Oliver Jacobsson tycker att det är viktigt att protestera mot attacken på universitetens självständighet:
– Vi kan inte bli mer beroende av näringslivets önskningar vad man ska studera eller inte. För egen del ser jag det som ett slag mot humanioras ställning. Vi humanister är de som kanske oftast har svårt att hitta en självklar plats på arbetsmarknaden. Vi tar större risker när vi skuldsätter oss för att studera något vi verkligen är intresserade av. Förslagen riskerar på så sätt att strömlinjeforma universiteten på ett destruktivt sätt.
Emma Stångberg flikar in:
– Det styrs mer och mer över mot den form av utbildning som näringslivet är intresserad av. Vi vill ta tillbaka universiteten, och hejda det angrepp som sker på dem. De vill förvandla oss från studenter, till något slags kunder, som ska leta efter attraktiva karriärer. Vi vill inte att det ska ske, utan menar att man hela tiden måste ställa frågan, i vems intresse sker detta, och varför.
Matilda Renkvist-Quisbet menar att det är tydligt vilken klasspolitik regeringen för:
– Universiteten ska bli till enbart för de ur överklassen, som inte behöver bekymra sig om att betala tillbaka studielånen. Den här politiken sätter oss andra i ett prekärt läge. Det hela drabbar oss här och nu, och inverkar på mångas framtidsval och livsval på ett oroande sätt.Vi behöver ett universitet för alla.

Den stora frågan som nu skyms av förändringen i studiebidragen är den orättfärdiga klasspolitik som det innebär att man inte har någon slutavskrivning av studielånen och den frågan kommer troligen i framtiden förorsaka många demonstrationer, om alliansregeringens huvudlösa utbildningspolitik tillåts fortsätta. Men Ockupera Universitetet och andra kommer att fortsätta att kämpa emot.
Andreas Altermann

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.