En betydande maktfaktor

09 februari 2014

Böcker, Förstasidan, Kultur

Finansfurstarna bok

Finansfurstarna. Berättelsen om de svenska riskkapitalisterna
av Lotta Engzell-Larsson.
Weyler förlag 2014

”År 2013, efter drygt tjugo års verksamhet, kontrollerade de svenska riskkapitalföretagen enligt SCB 14 procent av de stora och medelstora bolagen i Sverige. De hade intäkter motsvarande 8 procent av BNP. Tillsammans kontrollerade de genom sina fonder ett kapital på totalt närmare 800 miljarder kronor, varav 470 i Sverige. Pengarna var placerade i 850 företag med
850 000 anställda, 180 000 av dessa arbetade i Sverige. De var med andra ord en betydande maktfaktor.”
Citatet är hämtat från Finansfurstarna. Berättelsen om de svenska riskkapitalisterna  av ekonomijournalisten Lotta Engzell-Larsson.
Hon bekantar oss med riskkapitalisterna, deras historia och metoder, och reder inte minst upp begreppen genom en mängd exempel på mer eller mindre lukrativa affärer.
Riskkapitalisterna startade inga nya företag, istället tog de över och rekonstruerade befintliga företag med sikte på att göra dem så lönsamma som möjligt inom tre till sju år, då det var dags att sälja och inhösta vinsten.
På kort tid gick de från att vara en vag idé till att bli mångmiljardföretag som fick ägarnas förmögenheter att växa snabbt med, får man tillägga, benägen hjälp av avancerad skatteplanering.
En viktig faktor som bidrog till att bana väg för riskkapitalisterna var avregleringarna inom traditionellt skyddade branscher som exempelvis TV, utbildning, vård och omsorg.
Det var lätt att plocka som man sa den ”lågt hängande frukten”, dit de företag som uppstod i kölvattnet på avregleringarna räknades (liksom även många av storföretagens mindre lönsamma dotterbolag).
Inget annat land var så offensivt som Sverige när det gällde att bryta upp monopolen, och det skapade oväntat lönsamma möjligheter för riskkapitalbolagen, hävdar författaren.
Lotta Engzell-Larsson kan knappast betraktas som speciellt radikal, men som introduktion till frågan om vad och vilka riskkapitalisterna är, är hennes bok mycket informativ.

Anders Hagström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.