Bosnien: Demokrati i praktiken

27 februari 2014

Förstasidan, Intervju, Nyheter, Utrikes

Allt började i Tuzla. Fem fabriker hade privatiserats, och riskerade att stängas, och på alla fem hade arbetarna protesterat. Socialister och fackliga aktivister föreslog arbetarna att man skulle ordna gemensamma protester. Det beslutades om en gemensam demonstration. Många av invånarna i Tuzla anslöt sig då till demonstrationen. Så började det, sen växte det. Fotbollssupportrar anslöt sig och med deras hjälp lyckades den första byggnaden sättas i brand. Sen spred det sig över landet till olika städer. Det har uppstått en självorganisering där allt organiseras och beslutas genom plenummöten. Internationalen samtalade med Esmir Hajdarpasic, 24-årig sympatisör till Fjärde Internationalen, från Bosnien:

Är alla människor påverkade i vardagen av det som händer?
Jobb och skolor funkar som vanligt. Men huvudgatorna är ockuperade från kl 12 på dagen till att plenummötet börjar, så det går inte att åka genom centrum.

Vilka deltar på plenummötena som du nämnde? Hur är de organiserade?
Alla som vill deltar. I Tuzla har det varit 900 personer på nåt möte, i Sarajevo 1000 personer. Det finns arbetsgrupper, t ex organisationsgruppen, mediagruppen, formuleringsgruppen, logistikgruppen. Organisationsgruppen förbereder vilka som ska hålla i dagens plenum, formuleringsgruppen formulerar konkreta förslag utifrån diskussionerna. Diskussionerna förs i halvtimmesperioder, där alla kan sätta upp sig på talarlistan och prata i tre minuter. Totalt brukar plenum pågå i två timmar.

Har det uppstått någon form av ledning?
Nej, allt bestäms av plenum. Det har också varit viktigt att vi inte skulle ha några representanter eftersom taktiken från regeringen då är att försöka förhandla och ”köpa” dem. Den organisation som jag tillhör försöker finnas med i alla arbetsgrupper för att bidra med våra kunskaper och påverka på det sätt vi tror på.

Var har ni plenummötena?
Vi fick tillgång till en konsertlokal genom en politiker som försökte vinna poäng genom att vi fick vara där. Men vi letar redan efter ett annat ställe, för vi vet att när som helst kan de säga att vi inte får vara där och då ska vi direkt ha ett alternativ att samlas på.

Du nämnde några krav som ni varit med att formulera, berätta!
Vi har formulerat fyra krav som lämnats över till regeringen. Vi arbetade fram kraven i plenum, det var viktigt att de var konkreta och genomförbara, sådana som vi kunde vinna. Det är:
• revision av privatiseringarna
• avskaffa rätten till inkomst för politiker som inte väljs om
• amnesti för alla som arresterats under protesterna
byt ut regeringen
Vi har redan fått besked om att våra krav kommer att behandlas nästa vecka.

Vad kommer att hända nu?
Jag tror de kommer att ge oss vissa löften, även byta ut regeringen. Mobiliseringarna kommer att avta. Men många går hem med en ny erfarenhet. Och det har börjat pratas om att bilda någon form av organisation.

Carmen Sandiego

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.