Spinndoktor och inpiskare?

20 januari 2014

Böcker, Förstasidan, Kultur

Engels_1856sv copyFriedrich Engels – kommunist i frack
av Tristram Hunt.
Leopard förlag 2013

Karl Marx vän, politiske andrefiol och medförfattare till Kapitalet, eller en cynisk, slug och taktisk inpiskare? Anders Hagström har läst Tristram Hunts nya biografi om Friedrich Engels och varnar för ett visst mått av sarkastiskt krypskytte.

Utan dig hade jag aldrig kunnat slutföra arbetet”, skrev Karl Marx
till sin mångårige meningsfrände Friedrich Engels när det första bandet av Kapitalet trycktes 1867. De hade kamperat ihop sedan 1844 då de funnit att de dragit samma politiska slutsatser. Faktum var att den välbeställde direktörsonen Engels från firma Ermen und Engels i Barmen och verksam vid företagets filial i den engelska industriella grottekvarnen Manchester, i praktiken finansierat inte bara Marx teoretiska arbete utan hållit hela familjen Marx under armarna.
I praktiken hade Engels levt ett dubbelliv sedan han återvänt från kontinenten till Manchester efter att ”det galna 1848” som skakat hela Europa slutat med nederlag. Utåt hade han odlat bilden av sig själv som framgångsrik affärsman, medan han i själva verket, som han själv uttryckte det, spelade ”andra fiolen” i Marx ensemble.

Men 1867 anade nog varken Marx eller Engels att det skulle ta mycket lång tid att ”slutföra arbetet”. Engels skulle bli alltmer indragen i arbetet med att färdigställa Kapitalet och på så sätt egentligen bli medförfattare till det omfattande verket, som befann sig i ett mera ofullständigt skick vid Marx död 1883 än vad Engels trott.

Engels betydelse för det som kommit att betecknas som marxism har ofta negligerats trots att han kom att spela en nyckelroll inte bara för färdigställandet av Kapitalet utan även i en rad ytterligare arbeten, som exempelvis Anti-Dühring som var den tidiga marxistiska rörelsens kaninbibel. Faktum är att återstoden av Engels liv i stort kom att handla om att förvalta arvet efter Marx.

Men Engels insats har inte bara negligerats. Redan under Engels livstid hördes de första påståendena om att Engels förvanskat eller missförstått Marx. Men bevisen för detta är mycket skrala. Som den italienske filosofen Sebastiano Timpanaro ironiskt påpekat är det knappast någon tillfällighet att de som gett sig in på att formulera en ”marxism utan Engels” ofta slutat med en ”marxism utan Marx”.

En ny biografi av den brittiske historikern Tristram Hunt undviker dock denna fälla. Hunt erkänner på det hela taget Engels insats och betydelse för marxismens tillkomst.

Men biografin är inte något ”meeting of minds” mellan, å ena sidan den revolutionäre kommunisten Engels och å den andra, hans självpåtagna biografiker, Labour-politikern och lektorn vid University of London, Hunt.

Tvärtom. Som en recensent beklagande noterade ägnar sig Hunt åt “sarkastiskt krypskytte” mot det marxistiska verk gentemot vilket Engels ägnat så mycket av sitt liv. Det är som han ibland går ur vägen för att markera distans till marxismen men ändå inte kan låta bli att känna en – om än kluven – beundran för Engels driftighet. Vad sägs om följande karaktäristik: Engels “var alltid svag för krigslist och med hela slugheten av en erfaren PR-man öppnade han sin kontaktbok för att organisera ett anständigt mottagande i pressen” av Kapitalet.
Och: Engels ”passion för politiskt vardagsarbete, mörka organisatoriska trick och förmåga att leverera frän polemik gjorde honom till det idealiska valet [till Första Internatonalens generalråd] för att upprätthålla ordningen bland den europeiska vänsterns stridande fraktioner. För att citera den österrikiske kommunisten Victor Adler visade han sig vara den internationella socialismens ’största taktiker’.”

Engels som Marx spinndoktor och inpiskare?
Det är en bild som dock knappast står oemotsagd. Biografin är ändå en mycket läsvärd, till och med ofta lysande, skildring av 1800-talets intellektuella och sociala klimat – bara man inte tar dess behandling av sitt objekt på för stort allvar.

Anders Hagström

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.