Om gruvboomens smutsiga baksida

31 januari 2014

Böcker, Förstasidan, Kultur, På plats

Arne Müller. Foto: Emma Lundström

I onsdags utkom en kompletterad upplaga av journalisten Arne Müllers bok Smutsiga miljarder: den svenska gruvboomens baksida, som kom förra året. Samma dag deltog han som kritisk röst i konferensen Framtidens Gruv & Mineralindustri 2014, som hölls i Stockholm. Under sitt anförande berättade Arne Müller om saker som hänt inom gruvnäringen under 2013 och som inte nämnts under gruvkonferensen, där lovorden mestadels haglat.

Bland annat tog han upp de skador som prospekteringsbolaget Blackstone Nickel orsakat för renskötseln som bedrivs i Vindelälvens naturreservat. Skador för 800 000 kronor, en summa som bolaget aldrig betalade eftersom de lämnat landet. Ett annat exempel var Providence Lithium Resources, som prospekterar utanför Sundsvall, som gick utöver sina arbetsplaner och orsakade skador för markägare. Verksamheten fortsatte trots att Bergsstaten satt stopp, och kronofogde fick tillkallas.

I Malå, vid Storlidengruvan, nedlagd sedan flera år, har det uppstått ett metalläckage som slagit ut en mindre sjö i området, och som också ger oro för brunnar i området. I Pajala har Northland Resources nya gruva, bland annat, redan under första året lett till att grundvattnet sjunkit betydligt mer än vad som var beräknat. Arne Müller sålde sin bok på konferensen och påpekade att flera inom industrin höll med om allt som stod i boken, men tyckte att den var för tillbakablickande. Att vi borde titta framåt. Men gruvindustrins miljöeffekter märks ofta på sikt. Så backspegeln är nödvändig. Arne Müllers bok visar att dagens gruvnäring inte kan kalla sig miljövänlig, även om den gärna vill det i sina tillståndsansökningar.

Text och foto:
Emma Lundström

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.