Mot LO-ledningens vinstkupp stärker vi opinionsarbetet!

23 januari 2014

Opinion, Upprop

Det plötsliga utspelet från LO:s vice ordförande Tobias Baudin utgör inte bara en kupp mot den fackliga medlemsdemokratin. Drängtjänsten åt (S)-ledaren Stefan Löfven och den socialdemokratiska högerfalangen slår upp dörrarna på vid gavel för den borgerliga motoffensiven. När LO:s högsta ledning trotsar sina egna medlemmars kongressbeslut och sina egna tidigare argument mot privata välfärdsvinster, spelar man riskkapitalisterna och borgerligheten rakt i händerna. Den breda folkliga opinion som tvingat till och med Anders Borg att humma om riskkapitalisterna i skola och vård, blir osäkrare.

Att söka förpassa frågan om välfärdsvinster till ”arbetsmarknadens parter” och därmed avföra den från valrörelsen är rena självmordsstrategin. Kritiken mot vinstutplundringen av den skattefinansierade välfärden är massiv bland väljarna. Den uttrycker en växande frustration mot hela den nyliberala modell där vinstkalkyler och marknadskonkurrens tränger in på varje område och trasar sönder såväl järnvägsförbindelser som vårdapparat. En arbetarrörelse som tar den frustrationen på allvar och kanaliserar vreden i förslag till resoluta åtgärder för demokratisk behovsstyrning mot privat vinstdrift har den stridbara opinionen på sin sida.
Nu har LO-ledningen genom sitt attentat mot den egna rörelsens linje gett nyliberalerna trumf på hand. Tvärtemot att jubla över ”förhandlingsvägen” tar dessa förstås fasta på Baudins välsignelse av vinstdriften. Plötsligt står inga principer om demokrati och allmänintresse alls på spel, bara förhandlingsgraden av återinvesteringar. Och den borgerliga motoffensiven kastade sig omedelbart fram i den plötsliga luckan.

För alla dem inom arbetar- och folkrörelserna som bidragit till folkopinionen mot vinstskövling av den gemensamma sektorn gäller det att nu inte svikta och demoraliseras. Tjuv- och rackarspelet i toppen sker mot bakgrund av folkmeningens läge. Bara för tre år sedan satt vinstförespråkarna och riskkapitalisterna ännu lugnt i orubbat bo. Så kom vårdskandalerna, den växande opinionsrörelsen, LO-kongressens beslut och hela vändningen där vinstmodellen började gunga under trycket.
Dagens taktikspel utspelar sig mot den bakgrunden. (S)-ledningen försöker nu desarmera polariseringen, kanske för de eftertraktade ”mittenväljarnas” skull och för framtida blocköverskridande lösningar.
Men opinionens läge står ännu på samhällsvinst kontra bolagsvinst. Genom Folkkampanj för gemensam välfärd och andra välfärdsaktioner kan opinionen befästas och göra politiska utförsäljningar till dyrköpta svek.

Tisdag 21 januari 2014
Socialistiska Partiet

Uttalande till LO-styrelsen:

Kringgå inte LO-kongressens ”non-profit”-beslut!
LO-styrelsens förhandlingsinvit till Vårdföretagarna för att ”hitta lösningar på vinstfrågan” (som Tobias Baudin, vice ordförande, uttryckte det i DN 20 jan) är ett slag mot LO-kongressens beslut om att fackföreningsrörelsen ska verka för en ”non-profit”-princip i välfärden.
Efter att inviten väckt en storm av kritik på twitter, facebook och i kommentarsfälten på olika debattsidor har bl a Kjell Rautio, företrädare för LO-styrelsen, försvarat agerandet med att detta skulle vara i linje med såväl LO-kongressens beslut som med LO:s tradition av att ta samhällsansvar via centraluppgörelser. Men även i förhållande till den utredning som LO-styrelsen gjorde av frågan i januari 2013 – där LO-styrelsen slog fast en ”vidare definition” av begreppet non-profit – är det svårt att tolka inviten som något annat än ett försök att kringgå LO-kongressens majoritetsbeslut.
Att, som Baudin gör i förhållande till riskkapitalkoncernernas intresseorganisation, börja denna invit med att försäkra motparten om att ”vi är för vinst i välfärden och att också företagen måste få gå med vinst” och uttrycka förhoppningen om att ”parterna skulle kunna hitta en lösning på vinstfrågan” sänder ut en helt annan signal. Det tyder på att LO-styrelsen redan innan denna förhandling börjat klargjort att man är för en ”less profit”-princip.
Fackföreningsrörelsen och medlemmarna borde inte tillåta LO-styrelsen att oemotsagda uttala sig på det här sättet i medlemmarnas namn. Kampen mot riskkapitalbolagens och de andra vinstdrivande bolagens plundring av vår gemensamma välfärd är av avgörande betydelse för framtiden, och LO:s medlemmar har via kongressbeslutet tydligt angett tonen för den roll fackföreningsrörelsen ska spela. Vi uppmanar därför LO-förbundens medlemmar och särskilt förtroendevalda på alla nivåer att högljutt protestera mot LO-styrelsens agerande. Stå fast vid kongressbeslutet!

Folkkampanjen för gemensam välfärd
Stockholm 21 januari 2014

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.