Löftesrika utmaningar

17 januari 2014

Förstasidan, Kommentar

Kommentar

Självständigt organisationsbygge, bredare vänstersamling, V eller S eller rörelserna? Diskussionerna har böljat genom åren bland anhängare till Socialistiska partiet och andra vänsterriktningar som uppstod i kölvattnet av 1968-upproret. Hur återskapa en antikapitalistisk arbetarrörelse, ett ”nytt arbetarparti” i ordets genuina mening? Då, så länge sovjetblocket existerade, utgjorde den kvarlevande stalinismen i svenska VPK en barriär mot närmare samarbeten och samsyn.
Med Vänsterpartiets stora omorientering, men i ökad parlamentarisk riktning, utvecklades en ny. Inte mot samarbeten i såväl rörelser som andra sammanhang, inklusive på valsedlar. Vänsterpartiets allt starkare betoning av att bli ett parlamentariskt parti ”som alla andra”, avlägsnade det emellertid från gräsrotsaktivismen. De aktiva medlemmarna sögs in i utskott och nämnder, en utveckling som åtföljdes av ytterligare försvagad systemopposition. Finanskraschen 2008 och den kapitalistiska världskrisen möttes inte med en offensiv antikapitalism, massavskedanden inom industrin, kommunala nedskärningar och andra följder av omfördelningen inte av inriktning på mobilisering underifrån.

Medan Vänsterpartiet försvann som organiserande utomparlamentarisk kraft uppstod nya aktivistinitiativ och rörelser. Men inte heller de partisyftande vänstergrupperna, som SP, RS, KP med flera, har kunnat kanalisera den nya radikalismen till starka partiprojekt, annat än i lokala undantagsfall.

Samtidigt har en ny generation strömmat till Vänsterpartiet sedan förra valet och uppfattar det som den givna vänsterplattformen på riksnivå. Motståndet mot vinstplundring av välfärden är i det sammanhanget inte bara en väl vald populär fråga utan har också en djupare innebörd, ja, under nuvarande förhållanden att likna vid vad vår rörelse klassiskt kallat ”övergångskrav”. Vinstfrågan ställer frågor om en bärande samhällsprincip i centrum; skall denna utgå ifrån privat vinstdrift eller demokratisk behovsstyrning? Det är inte minst av fruktan för detta fundamentala ifrågasättande, men dess rader av följdfrågor, som borgerligheten nu försöker desarmera ämnets sprängkraft.

För socialister är detta en positiv utveckling. Att stärka gräsrotsrörelsen mot vinster i välfärden och stötta den nya vänstergenerationen i en fördjupad antikapitalistisk orientering, bidra med erfarenheter, kunnande och perspektiv, är här centrala uppgifter. Några enskilda medlemmar av Socialistiska partiet har dragit slutsatsen att de bäst gör detta genom att ansluta sig som medlemmar i Vänsterpartiet. Men hur vår rörelse, som samlad politisk och ideologisk resurs, bäst kan bidra till att utveckla den nya socialistiska generationen och folkrörelsekraften underifrån, diskuterar och beslutar vi gemensamt inför de löftesrika utmaningar som väntar.

Håkan Blomqvist

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.