Låt det inte bli någon tredje tågolycka

Foto SEKO Stockholm

Foto SEKO Stockholm

 

Det nya året började som det gamla året slutade. Med en tågolycka i Stockholm som orsakade kraftiga förseningar i järnvägstrafiken över hela landet och kostar samhället flera miljoner varje dag, många dagar. Dessutom skedde olyckan på exakt samma sträcka i södra Stockholm, som är Sveriges mest trafikerade och därmed mest utslitna spår, varför den nya olyckan kunde ha förutsetts och förhindrats.
Men när en tjock järnvägsräls spricker mitt itu, vilket det gjorde i tisdags, handlar det inte om någon vanlig belastningsskada utan om rent kriminellt försummande av underhållet av järnvägen. Sprickor i rälsen kan upptäckas enkelt med ultraljudsundersökningar. ”Det ska göras ett par gånger per år. Antingen har man inte gjort det alls eller så har man ignorerat resultatet” säger fackföreningen Sekos Johnny Naderus till Seko-tidningen.

Trafikverket ansvarar för underhållet av järnvägarna, men de lägger ut uppdraget på privata företag som i sin tur anlitar underentreprenörer, och pengarna blir till privata vinster utan att jobbet blir gjort.
I de båda senaste olyckorna har det rört sig om godståg som spårade ur, vilket har varit en otrolig tur i oturen. Nästa gång kan det mycket väl bli ett persontåg som kraschar med många döda som följd. Låt staten tar ansvaret för järnvägarna innan det sker en tredje olycka.

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.