Konferens i London sätter fokus på fängslade kubaner

17 januari 2014

Förstasidan, Kommentar, Signerat

Frige de fem kubanerna

Frige de fem kubanerna

• De fem kubanerna har suttit fängslade i USA sedan 1998 • Jurister, politiker, författare
och skådespelare samlas för att stödja kampanjen för de fem • Från Sverige deltar bland annat Thage G Peterson, Kenneth Lewis, Etienne Glaser och Lena Granhagen

 

Under två dagar i mars kommer en internationell kommission att sammanträda i London, med syftet att fästa världens uppmärksamhet på ett justitiemord som inleddes 1998, och som fortfarande pågår. Det handlar om kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González; internationellt kända som ”The Cuban Five” eller ”Los Cinco”. Hundratals kommittéer världen över har i många år verkat för att justitiemordet mot De Fem ska upphävas.

De fem kubanerna arresterades i Miami i 1998, och dömdes 2001 till långa fängelsestraff; från 15 år till livstid. Många som kom i kontakt med fallet har funnit anledning till upprördhet. För det första för att anklagelserna som låg till grund för mot De Fem redan vid ett ytligt påseende kunde ifrågasättas. För det andra för att rättegången inte flyttades från Miami, en stad där de exilkubanska extremisterna med våld och hot sedan årtionden trakasserat alla som vågat förespråka normala relationer med Kuba. För det tredje på grund av den behandling som de åtalade utsattes för; under häktningstiden, under rättegången och därefter i de fängelser där de placerades efter domen 2001. För det fjärde för att straffsatserna var så drakoniska, och för det femte för att det de fem kubanska männen faktiskt ägnat sig åt framstått för många som i hög grad anständig och inte alls som kriminellt eller klandervärt.

Wayne S Smith – som en gång i tiden faktiskt var chef för USA:s diplomatiska beskickning på Kuba (han lämnade posten 1982 i protest mot Reagan-regeringens stöd till terrorism i Centralamerika) har i en artikel beskrivit rättegången mot De Fem som ”en sorgens dag i den amerikanska rättvisans historia”.
Det de fem kubanerna ägnat sig åt i Miami under 90-talet var att infiltrera och rapportera om högerextrema och terroristiska gruppers förehavanden och planer. Dessutom att hålla ett öga på eventuell hotfull aktivitet, riktad mot Kuba, vid i första hand flygbasen Boca Chica i Florida. I inget fall förekom det att de fem kubanerna utförde handlingar som kunde klassificeras som spioneri. De åtalades inte heller för spioneri men tre av de fem kubanerna åtalades istället för ”förberedelse till spioneri”; och dömdes till livstid på grundval av denna anklagelse. Något som blivit minst sagt ifrågasatt, på grund av att inga hållbara bevis kunde påvisas som stöd för denna anklagelse heller.

En appellationsdomstol upphävde domarna 2005. Argumentet var att rättegången inte skulle ha hållits i Miami. Oavsett juryns sammansättning kunde ingen jurymedlem undgå pressen från de i Miami verkande våldsbenägna och inflytelserika exilkubanska grupperna, menade appellationsdomstolen. Andra har påpekat att inte heller domaren i den federala distriktsdomstolen i Miami kunde undgå denna press.
Trots att FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden kommit fram till samma kritiska slutsats som appellationsdomstolen upphävde den senare 2006 sitt eget tidigare beslut om ny rättegång. Detta efter att Bush-administrationens justitiedepartement och åklagarna häftigt reagerat och krävt av appellationsdomstolen att den skulle ompröva sitt beslut.

Den 7-8 mars kommer ett stort antal internationell välkända personer, jurister, politiker, författare och skådespelare att samlas i London, för att ge fallet en grundlig genomlysning. Och för att bidra till att förmå Obamas regering att vidta åtgärder för att häva justitiemordet. Den planerade sammankomsten, Commission of Inquiry into the Case the Cuban Five, stöds av ett stort antal ”endorsers”, däribland nobelpristagaren Adolfo Pérez Esquivel, författaren Günter Grass och Ramsey Clark, före detta justitieminister i USA. Den fullständiga listan på de mer än 100 understödjarna av kommissionen finns redovisad på webb-sidan www.voicesforthefive.com .

Från Sverige återfinns den socialdemokratiska förre ministern och talmannen Thage G Peterson, advokaten och förre ordföranden i den svenska sektionen av Advokater utan gränser Kenneth Lewis, skådespelaren, regissören och pjäsförfattaren Etienne Glaser, sångerskan och skådespelerskan Lena Granhagen och riksdagsledamöterna Torbjörn Björlund (V), Amineh Kakabaveh (V) och Jan Lindholm (Mp). Torbjörn Björlund har vid två tillfällen riktat interpellationer till regeringens utrikesminister Carl Bildt, rörande den svenska regeringens uppfattning om fallet med de fem kubanerna. Bildts svar har präglats av ointresse och uppfattningen att rättssystemet i USA är klanderfritt.
Under kommissionens arbete i London kommer från Sverige Torbjörn Björnlund och Kenneth Lewis att närvara som aktiva deltagare.

Vania Ramírez
Vania Ramirez är aktiv i Kommittén Frige De Fem, Sverige

Förutom genom Kommittén Frige De Fem understöds kampanjarbetet för De Fem av Svensk-Kubanska Föreningen och Cubanos por Cuba, en förening för kubaner som är bosatta i Sverige.

Kommiténs webbplats hittar du på frigedefem.blogspot.se

En fyllig och grundlig bakgrund finns i skriften ”Det dödsbringande hyckleriet. Terrorn mot Kuba och fallet med de fem kubanerna – politiska fångar i USA”.

Du kan stödja kampanjen för de fem fängslade kubanerna på
http://www.voicesforthefive.com/upload/

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.