Göran Kärrman, kongressfunktionär: ”Stort stöd för partiets politik”

17 januari 2014

Förstasidan, Intervju, Nyheter

Göran Kärrman Foto Emma LundströmIntervju

Den som tillbringar några dagar på Vänsterpartiets kongress som Internationalens utsände stöter titt som tätt på gamla medlemmar i Socialistiska Partiet. En och annan har tidigare avancerat i partihierarkierna, och bland delegater och andra deltagare finns också några som rätt nyligen bytt parti. En av kongressfunktionärerna är Göran Kärrman, länge en av stöttepelarna i Socialistiska Partiets Stockholmsavdelning. Vi passar på att göra en intervju.

Har du övergivit dina gamla politiska ideal nu, undrar vi.
– Nej, jag har inte bytt åsikter. Möjligtvis kan man säga att SP gradvis gjort det. Det är idag väldigt lite som skiljer i synen på den dagliga politiken och det allra mesta av SP:s åsikter ryms väl inom Vänsterpartiet

Du har ju inte gjort någon hemlighet av varifrån du kommer. Hur ser man på SP-are i Vänsterpartiet?
– Jag har bara mött uppskattning. SP har ett gott rykte bland vänsterpartister. Framför allt har vi breda kunskaper om både politik och praktiskt arbete som är efterfrågade i partiet. Och för mej kändes det bra att gå med i ett parti med lite större muskler än SP.

Så du är inte inskickad för att bedriva entristiskt arbete då?
– Nej, varken jag eller SP tror ju på sånt – och allra minst i Vänsterpartiet, där utrymmet för politiska diskussioner är så brett

Nå, vad tycker du om kongressen?
– Som du ser är det en mycket positiv stämning i partiet just nu. Det finns ett stort stöd för partiets politik. Förhoppningsvis innebär det ett större engagemang i att bygga rörelser utanför partiet. Ett problem med Vänsterpartiet är att det parlamentariska arbetet tar för mycket tid.
– Det jag kan sakna från SP är också att de internationella frågorna får så lite utrymme. Nu hann man inte ens diskutera plattformen inför EU-valet eftersom de organisatoriska frågorna tog så mycket tid.
Partiet växer?
– Ja, det sker just nu ett intressant skifte i medlemskåren. Partiet har under de senaste årtiondena tappat stora delar av den aktivistgeneration som formades på 1970-talet. Bland de många nya medlemmarna finns en del sådana som kommer tillbaka, men också många unga medlemmar, och kanske mest intressant, personer i yngre medelåldern, en generation som i stor utsträckning saknats i politiken.

Och den starka satsningen på Vinster i välfärden?
– Den är bra tycker jag. Och det är utmärkt att man säger nej till borgerliga ministrar. Inte minst innebär den här starka prioriteringen att det ger partiledningen mindre utrymme att sälja ut kraven i framtida regeringsförhandlingar. Många säger att det är bra att Sjöstedt målar in sig i ett hörn i den här frågan.

Kjell Östberg

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.