SCB:s väljarbarometer: Knapp rödgrön ledning

04 december 2013

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Kan vara glad

Kan vara glad

 

Minst en gång veckan matas vi med en ny väljarundersökning från något opinionsinstitut, men bara en gång i halvåret kommer SCB:s stora väljarbarometer. Denna undersökning är också den som har överlägset mest dignitet. Främst är underlaget betydligt större genom att vi har 5-6 000 svarande, i förhållande till 1-2 000 i de andra undersökningarna. Vilket, förutom att man på ett tydligare sätt kan se förändrade väljarsympatier, även gör att man kan bryta ner undersökningen och bland annat klart identifiera väljarströmmar mellan partierna.
I veckan kom så SCB:s höstmätning, här nedan resultatet och inom parentes förändringen sedan den senaste mätningen i maj.

Socialdemokraterna 34,3 % (-1,3)

Miljöpartiet 8,8 (+0,3)

Vänsterpartiet 6,7 (+0,3)

Moderaterna 25,5 (-1,4)

Folkpartiet 5,4 (-0,6)

Centern 4,7 (+0,5)

Kristdemokraterna 4,1 (+0,5)

Sverigedemokraterna 9,3 (+1,6)

Övriga (främst Feministiskt Initiativ och Piratpartiet) 1,3 (+0,2)

Vad är då det väsentliga i denna undersökning?

¤ Avståndet, som nu är 10,1 procent mellan de rödgröna och alliansen, är nästan helt oförändrat sedan i maj. De rödgröna skulle också om det varit val idag få egen majoritet, för om vi väger in Sd i alliansens väljarstöd ligger man ändå 0,8 procent efter. Allt talar för att den övergripande frågan i nästa hösts val är om vi får en klar rödgrön majoritet eller ett oklart parlamentariskt läge. Vi ska då ha i minne att de rödgröna aldrig kommer att kunna regera med ett indirekt Sd-stöd – till skillnad mot alliansen och dagens situation – mot bakgrund av att Sd i nio fall av tio i riksdagen röstar med alliansen i frågor som skiljer blocken åt.

Jimmie Åkesson och Sd skulle heller näppeligen släppa fram Stefan Löfven som statsminister i ledningen för en rödgrön ministär utan i slutvändan rösta för Fredrik Reinfeldt.

¤ Det enda som alliansen egentligen har att glädjas åt är att C och Kd nu båda ligger över 4 procent. Statistiken visar också att det är fler som är beredda att taktiskt markera stöd för ett parti runt riksdagsspärren när det är allvar och val i förhållande till en vanlig opinionsundersökning. Mycket talar därmed för att ”traktor fyra procent” och ”broder fyra procent” även nästa år kommer rädda kvar C och Kd kvar i riksdagen.

¤ Sd är för första gången i en SCB-undersökning tredje största parti. Partiet ligger nu 3,6 procent över det resultat man erhöll i valet 2010 och har över en längre tidsperiod en tydligt uppåtstigande tendens. Frågan är om man i valet nästa år kommer att spränga tio procentsvallen.

SCB-undersökningar visar också att det till största delen är borgerliga väljare som man vinner. Av uppsvinget från 5,7 procent i valet 2010 mot 9,3 procent idag härstammar 1,9 procent från M och endast 0,4 procent från S. Uppenbart är att väljarkåren i stort uppfattar Sd som det borgerliga parti som det faktiskt är. Det kan vara en fingervisning om att SD:s taktik inför valet, att utse S som sin huvudopponent och att lägga stor energi på att vinna terräng i detta partis starka fästen, kanske inte blir så fruktbar? Eller kan partiet verkligen lyckas med att göra en riktigt djup inbrytning i arbetarleden?

¤ V står fortfarande kvar och stampar på samma fläck, trots att man bland riksdagspartierna är helt ensam om att bedriva någon form av vänsterpolitik. Förvånande är att partiet sedan valet 2010 inte har kunnat tillräkna sig några väljarströmmar alls från S. Det är också lite av en gåta att V:s motstånd gentemot vinst i välfärden inte har lett till att partiet generellt fått ett ökat väljarstöd. Frågan är om det i någon högre grad kommer att ändras fram till valet 2014.

Anders Karlsson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.