Länsstyrelsen sågar Kallakgruva

05 december 2013

Förstasidan, Inrikes, Kultur, Miljö

I Blaiken i Västerbotten startades en gruva. Den gick i konkurs. Nu betalar skattebetalarna mångmiljonbelopp för att förhindra en miljökatastrof. Gruvföretaget kom undan, såsom det ju fungerar i Sverige. Vi har inte bara en av världens lägsta avgifter för gruvbrytning, vi ger samtidigt i princip fritt fram för miljöbrott.Utsikten från platsen i Kallak/Gállok utanför Jokkmokk, där Jokkmokk Iron Mines vill provbryta. Foto: Kamp Kallak/Gállok

När det gäller gruvplanerna i Kallak/Gállok i Norrbotten, har i alla fall Länsstyrelsen nu ställt sig skeptiska efter att ha tittat närmare på Jokkmokk Iron Mines ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. I ett yttrande till Bergsstaten skriver de att båda innehåller brister. De anser att Jokkmokk Iron Mines inte har lyckats visa hur den planerade gruvnäringen kommer att påverka bland annat rennäring, natur- och kulturvärden, energiproduktion och kommunikationer.

Länsstyrelsen sågar helt enkelt både ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ganska så grundligt. Menar att de inte uppfyller Miljöbalkens krav och att ”bolaget synes ha grundat sina ställningstaganden och påståenden på uppgifter som inte kan verifieras”.
Om Bergsstaten lyssnar på Länsstyrelsen eller inte är en annan femma. Men för dem som kämpade för Kallak/Gállok i somras är yttrandet ännu ett bevis på betydelsen av deras kamp. Utan den kan det som skedde i Blaiken också komma att ske i Jokkmokk.

Emma Lundström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.